Sứ Ðiệp của

Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh

để cử hành Ngày Châu Mỹ La Tinh hằng năm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh để cử hành "Ngày Châu Mỹ La Tinh" hằng năm.

Tin Vatican (VIS 05/03/2004) - Thứ  Sáu mùng 5 tháng 3 năm 2004, Tòa Thánh cho công bố Sứ Ðiệp của Ban Chủ Tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh, để cử hành "Ngày Châu Mỹ Latinh" vào ngày mùng 7 tháng 3 hằng năm.

Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, chủ tịch, và Ðức Tổng Giám Mục Luis Robles Diaz, phó chủ tịch, đã viết trong sứ điệp như sau: "Châu Mỹ Latinh đã được chúc phúc bởi Hồng Ân Ðức Tin cách đây hơn 500 năm. Tây Ban Nha là đất nước đã lãnh lấy trách nhiệm. Ngày nay, vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, đại lục của hy vọng (tức châu mỹ latinh) chiếm gần phân nửa con số tín hữu công giáo trên thế giới, với một nền văn hóa được đào luyện bởi lửa Phúc Âm và với một giáo hội trẻ trung, mạnh mẽ và sống động; một giáo hội thiếu thốn về mặt nhân sự và vật chất, nhưng giàu có sự  hăng say và sức mạnh rao giảng phúc âm.

Kết quả của công cuộc tái Rao Giảng Phúc Âm, một công cuộc đã được Ðức Gioan Phaolô II đề ra, khuyến khích giáo hội tại Châu Mỹ Latinh hãy luôn luôn đi tìm những cách thức mới để làm cho Tin Mừng được hiện diện tại vùng đất nầy. Ðể thực hiện tốt điều nầy, thì cần gia tăng con số và cổ võ việc huấn luyện dành cho những nhà rao giảng Phúc Âm, những kẻ sống đời tận hiến và các anh chị em giáo dân.

Ðức Hồng Y Chủ Tịch và Ðức Tổng Giám Mục phó chủ tịch đều nhấn mạnh rằng "ngày nay cũng như thời xưa, Giáo Hội Công Giáo tại Tây Ban Nha, muốn giúp cho những giáo hội anh em tại Châu Mỹ LaTinh trong trách vụ quan trọng nầy. Vì thế chủ đề được chọn cho "Ngày Châu Mỹ LaTinh" năm 2004 nầy là: "Chúng tôi tham dự vào dấn thân Truyền Giáo của anh chị em".

Sau khi nhấn mạnh đến truyền thống phong phú hoạt động truyền giáo của Tây Ban Nha, Ðức Hồng Y RE và Ðức Tổng Giám Mục Robles quả quyết rằng: "Sức mạnh rao giảng Phúc Âm không thể nào bị hủy diệt; sức mạnh nầy cần luôn được canh tân, để đáp lại những thách thức mới của thời đại chúng ta."

y Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh khuyến khích những người công giáo Tây Ban Nha hãy dấn thân cách hữu hiệu cho công cuộc quan trọng nầy, mỗi nguời tùy theo khả năng riêng, với lời cầu nguyện để nâng đỡ các nhà truyền giáo và công việc tông đồ của các ngài, và với sự tham dự cụ thể vào hoạt động truyền giáo."

Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi: "Hỡi Giáo Hội Công Giáo tại Tây Ban Nha, đây là lúc trở thành nhà truyền giáo!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page