Tòa Thánh xuất bản tập sách

Chỉ Dẫn Áp Dụng Tông Huấn

Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục

về Tác Vụ Giám Mục - Patores Gregis

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh xuất bản tập sách Chỉ Dẫn Áp Dụng Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Tác Vụ Giám Mục "Patores Gregis".

Tin Vatican (Zenit 5/03/2004) - Bộ Giám Mục của Tòa Thánh vừa xuất bản tập sách, dày khoảng 300 trang, có tựa đề là: "Apostolorum Successores" (Những Người Kế Vị Các Tông Ðồ), để hướng dẫn việc thi hành Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Ðức Gioan Phaolô II có tựa đề là "Patores Gregis" (Những vị chủ chăn của đoàn chiên), đúc kết thành quả của Phiên Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vừa qua về Tác Vụ của Giám Mục.

Tập sách hướng dẫn nói trên đã được gởi đến các vị Chủ Tịch của các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi trên thế giới, và cho các vị đứng đầu các cơ quan của Tòa Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page