Một Tập Sách Mới của Ðức Gioan Phaolô II

có tựa đề là: "Nào, chúng ta hãy lên đường!"

sẽ được xuất bản vào ngày 18/05/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Tập Sách Mới của Ðức Gioan Phaolô II có tựa đề là: "Nào, chúng ta hãy lên đường!" sẽ được xuất bản vào ngày 18 tháng 5 năm 2004.

Tin Vatican (VIS 24/03/2004) - Tập Sách  mới nhất do ÐTC viết,  có tựa đề là: "Nào, chúng ta hãy lên đường!" sẽ được phát hành  vào ngày 18 tháng 5 năm 2004, ngày sinh nhật thứ 84 của ÐTC. Nhà Xuất bản Mondadori đã cho biết  như trên trong cuộc họp báo tại Roma, sáng thứ Tư 24/03/2004 và đồng thời cũng loan báo là Tập sách sẽ được phát hành bằng nhiều thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ðức. Nguyên bản là bằng tiếng BaLan.

Tựa đề của tập sách: "Nào, chúng ta hãy lên đường!" được lấy từ lời nói của Chúa Giêsu nơi vườn Giếtsêmani cho ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, trước khi bị bắt, như được ghi lại nơi Phúc âm theo Thánh Marcô, chương 14, câu 42. Tập sách dày 200 trang, và gồm khoảng 50 chương. Một phần của Tập Sách do chính ÐTC viết tay, và phần còn lại được ngài đọc cho thư ký viết lại. Nội dung của Tập sách kể lại kinh nghiệm 20 năm thi hành tác vụ giám mục, từ ngày được tấn phong giám mục năm 1958 cho đến ngày được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngài tòa Roma vào năm 1978.

Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã quả quyết rằng Ðức Gioan Phaolô II đã viết tập sách nầy trong  khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 8 năm 2003. Vì công việc khá bận rộn, nên ÐTC chỉ dành ít thời gian  cho công việc kiểm lại và sửa chữa thêm bớt nội dung của tập sách; vì thế việc xuất bản tập sách phải dời lại cho đến  tháng 5 năm 2004. Tiến sĩ Navarro-valls  cũng lưu ý thêm rằng tập sách mới nhất, sắp được phát hành, không phải là  "chúc thư tinh thần" của ÐTC. Trả lời cho câu hỏi về những dự án viết sách trong tương lai, Tiến Sĩ  Navarro-Valls cho biết: Ðức Gioan Phaolô II đã viết nhiều sách  và vẫn còn tiếp tục  viết. Tuy nhiên, Ông không nói gì về tin đồn còn có một tập sách nữa do ÐTC viết, về Kinh Nghiệm của ngài đối với chủ thuyết độc tài toàn trị tại Âu Châu. Ông cho biết có hai lý do đã thôi thúc ÐTC viết tập sách được phát hành vào tháng 5 năm 2004; lý do thứ nhất là kỷ niệm 45 năm giám mục, và lý do thứ hai là kỷ niệm 25 năm làm giáo hoàng. Ðức Gioan Phaolô II thường suy nghĩ rồi mới viết ra; câu văn của ngài rõ ràng và trôi chảy, không giả tạo, nhưng trực tiếp. Ðức Gioan Phaolô II tìm gặp dễ dàng những từ ngữ thích hợp để ngỏ lời với tất cả mọi người và làm chứng cho kinh nghiệm sống của mình.

Dịp lễ mừng 50 năm linh mục, ÐTC đã cho xuất bản năm 1996 tập sách về thừa tác vụ  linh mục, có tựa đề: "Ơn Gọi của Tôi: Hồng Ân và Mầu Nhiệm"; liền đó, ÐTC đã nghĩ đến việc viết tập sách kể lại kinh nghiệm mục vụ thi hành thừa tác vụ giám mục từ năm 1958 cho đến năm 1978; Kết quả là tập sách "Nào! Chúng ta hãy lên đường!" sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2004. Ðược biết, tập sách cũng do ÐTC viết, có tựa đề: "Bước qua ngưỡng cửa Hy Vọng", cũng do nhà xuất bản Mandadori ấn hành năm 1994, đã bán được 20 triệu cuốn, trong 50 lần tái bản, và được dịch sang 32 thứ tiếng. Ngày 6 tháng 3 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II đã phát hành  một  Tập Thơ có tựa đề là "Tam Ðoạn Thơ Roma". Ðây là Tập Thơ đầu tiên của ÐTC được xuất bản trong khi thi hành tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma. Tập thơ nầy đã được chuyển dịch sang 20 thứ tiếng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page