Bộ Phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

có thể đóng góp hữu hiệu

cho cuộc đối thoại đích thực

giữa người Kitô và người Do thái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" có thể đóng góp hữu hiệu cho cuộc đối thoại đích thực giữa người Kitô và người Do thái.

Tin Hoa Kỳ (Apic 7/03/2004) - Linh mục William Fulco, dòng tên, người Hoa Kỳ, là kẻ chuyển dịch những mẩu đối thoại trong phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" ra tiếng latinh và tiếng aramêen, đã quả quyết rằng: bộ phim của Mel Gibson có thể đóng góp cho cuộc đối thoại đích thực giữa thế giới kitô giáo và thế giới do thái giáo.

Linh mục dòng tên William Fulco, hiện là giáo sư  của viện cổ ngữ và khảo cổ của Ðại Học Loyola Marymount, tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Ðối với cha, bộ phim không có cảnh hay mẩu đối thoại nào có tinh thần "bài do thái cả", kể cả những cảnh hay mẩu đối thoại mà những kẻ quá khích thuộc những tổ chức Do thái tại Hoa Kỳ cho là chống do thái.

Trong khi đó, Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, cũng đã lên tiếng cho rằng trong bộ phim không có chổ nào cho thấy có tinh thần bài do thái cả. Lên tiếng trong Ðại Hội của Tổ Chức "Trợ Giúp các giáo hội đau khổ", diễn ra tại Augsbourg, bên Ðức tuần qua, Ðức Tổng Giám Mục John Foley nhận định rằng những lời tố cáo phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" có tinh thần bài do thái, chỉ làm gia tăng  chú ý và quảng cáo cho bộ phim mà thôi.

Phần cha William Fulco thì ngài khuyên tốt hơn là hãy đích thân xem bộ phim nầy trước, rồi hãy quyết định xem bộ phim có tinh thần bài do thái hay không. Cha còn cho rằng bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" ghi dấu giai đoạn mới trong những tương quan giữa người kitô và người do thái, và cổ võ một cuộc đối thoại đích thực giữa hai bên. Sự thật có thể gây thương tích, nhưng về lâu về dài chỉ có sự thật mới giúp tiến tới.

Ðược biết những mẩu đối thoại trong phim được soạn bằng tiếng Anh, nhưng sau đó đã được linh mục William Fulco chuyển dịch sang tiếng latinh và tiếng aramêen, để dùng trong bộ phim. Vì thế, bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" được trình chiếu cho công chúng với các nhân vật nói tiếng latinh hay tiếng Aramêen, và với phụ đề bằng tiếng Anh. Tiếng Aramêen là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã nói. Hiện nay ngôn ngữ  aramêen nầy đã trở thành "ngôn ngữ chết". Chỉ còn tại vài nơi nhỏ ở Trung Ðông, chẳng hạn như tại làng MAALOULA, nằm ở phía bắc của thành Damas, bên Vuong Quốc Syria hiện nay, và tại vài làng ở vùng Mossoul, miền bắc của Irak, thì người dân địa phương còn nói tiếng Aramêen.

Linh mục William Fulco giải thích lý do tại sao phải dùng tiếng latinh và tiếng Aramên trong phim, như sau: "Xử dụng những cổ ngữ có tác dụng "giải phóng" Chúa Giêsu ra khỏi "ảnh hưởng" của một nền văn hóa riêng biệt. Nếu bộ phim xử dụng tiếng Anh, hay tiếng Ðức, hoặc tiếng Ý, thì khán thính giả của bộ phim có lẽ sẽ hiểu Chúa Giêsu theo lăng kín của nền văn hóa đi liền với ngôn ngữ đó. Vì thế, với ngôn ngữ (latinh và aramêen) được dùng trong phim, khán thính giả sẽ được đưa vào trong thế giới của Chúa Giêsu vào thời của Chúa, mà không bị "đưa vào" một thế giới khác.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page