ÐTC Gioan Phaolô II

sẽ tiếp kiến Tổng Thống Ðức

vào thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tiếp kiến Tổng Thống Ðức vào thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2004, (sau khi tuần Tỉnh Tâm kết thúc).

Tin Vatican (Apic 3/03/2004) - Vào cuối tuần Tỉnh Tâm, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tiếp kiến riêng Tổng Thống Ðức, ông Johannes RAU, thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2004. Ðây là chuyến viếng thăm chính thức của nhà lãnh đạo Ðức, trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm trong chức vụ Tổng Thống. Ông đã được bầu làm tổng thống ngày 23 tháng 5 năm 1999.

Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic, 3/03/2004), ÐTC Gioan Phaolô II có lẽ sẽ bàn với Tổng Thống Ðức về Hiệp Ước (Concordat) đã được ký kết giữa Tòa Thánh và lãnh địa nhỏ Brandebourg nằm trong quốc gia Ðức, ngày 12 tháng 11 năm 2003. Kể từ khi nước Ðức được thống nhất, thì các lãnh địa độc lập trong lãnh thổ Ðức Quốc, (như Bandebourg) phải trực tiếp thảo luận lại với Tòa Thánh về một Hiệp Ước riêng.

Ðược biềt, trước đây, vào ngày 13 tháng 9 năm 2002, khi tiếp vị Ðại Sứ Ðức cạnh Tòa Thánh, tại Castel Gandolfo, ÐTC đã nhắc đến tầm quan trọng của những gốc rễ kitô trong việc xây dựng  Liên Hiệp Âu Châu.

ÐTC Gioan Phaolô II đã ba lần viếng thăm Nước Ðức, 1987, 1993, và 1996. Ngài đã phong 8 vị chân chước và hai vị thánh, là thánh Edith Stein (1891-1942) vào năm 1998, và Thánh Arnold Jansen (1873- 1909) vào năm 2003.

Trước Tổng Thống Johannes Rau, ÐTC đã tiếp hai vị tổng thống Ðức khác, là Tổng thống Karl Carstens năm 1982 và tổng thống Richard Von  Weizsacker năm 1994.

Hơn nữa, ÐTC đã quyết định chọn thành phố Cologne, làm địa điểm tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page