ÐTC Gioan Phaolô II

nhấn mạnh đến sức mạnh của

những phương tiện truyền thông xã hội

để phổ biến những giá trị lành mạnh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến sức mạnh của những phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến những giá trị lành mạnh.

Tin Vatrican (Vat. 9/03/2004) - Trưa thứ Ba, mùng 9 tháng 3 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến những tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh Về Truyền Thông Xã Hội, và đã nhắc đến sức mạnh của những phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến những giá trị lành mạnh. Trong bài diễn văn ngắn đọc trong dịp nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc rằng năm 2004 là năm kỷ niệm 40 năm ban hành sắc lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội "Inter Mirifica" (Những điều kỳ diệu), và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông xã hội. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Tôi vui mừng chào chúc anh chị em, những thành viên của Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội, nhân dịp Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng. Và tôi xin cám ơn  Ðức Cha Chủ Tịch của Hội Ðồng, Ðức Tổng Giám Mục John Foley, vì những lời tốt đẹp dành cho tôi. Phiên Họp của anh chị em ghi dấu Kỷ Niệm 40 năm ban hành sắc lệnh của Cộng Ðồng Vaticanô II, về những phương tiện truyền thông xã hội, cũng như mừng 40 năm kỷ niệm biến cố thành lập Hội Ðồng  Tòa Thánh nầy. Tôi khuyến khích anh chị em hãy gợi hứng từ văn kiện của Công Ðồng, để tiếp tục sứ mạng giúp cho những ai hoạt động trong lãnh vực rộng lớn của Truyền Thông, ngõ hầu  họ có thể "mang vào trong lãnh vực nầy một tinh thần nhân bản và kitô" (Inter Mirifica số 3). Như thế, các phương tiện truyền thông sẽ có được lợi thế hơn để dùng đến "khẳ năng tích cực to lớn của mình" để cổ võ những giá trị nhân bản và gia đình lành mạnh, và như thế góp phần vào việc canh tân xã hội" (trích sứ điệp cho ngày quốc tế giới trẻ năm 2004.)

Tôi khẩn xin ánh sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần xuống trên anh chị em và trên công việc của anh chị em, và chân thành ban  cho tất cả Phép Lành tòa thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page