Ðức Hồng Y RUINI

Tổng Ðại Diện ÐTC Gioan Phaolô II

cai quản giáo phận Roma

lên án những tấn công khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y RUINI, Tổng Ðại Diện ÐTC Gioan Phaolô II cai quản giáo phận Roma, lên án những tấn công khủng bố.

Tin Roma (Apic 23/03/2004) - Trong bài diễn văn đọc trong dịp họp Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Italia, tại Roma, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 2004, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện của ÐTC Gioan Phaolô II cai quản giáo phận Roma, vừa đồng thời là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã mạnh mẽ lên án những tấn công khủng bố.

Nhắc đến cuộc nổ bôm khủng bố tại thủ đô Madrid, ngày 11 tháng 3 năm 2004, Ðức Hồng Y RUINI, đã gọi đây là "biến cố 11 tháng 9 (năm 2001)" cho Liên Hiệp Châu Âu. Ðức Hồng Y quả quyết rằng những tác giả và những nhà ý thức hệ của những tội ác như thế không còn màng chi đến việc giới hạn con số những nạn nhân, mà ngược lại muốn sát hại càng nhiều người càng tốt, để gây tiếng vang tối đa.

Ðức Hồng Y đã đề nghị đáp lại nạn bao lực bằng ba điểm như sau:

- Ðiểm thứ nhất thuộc lãnh vực luân lý là tuyệt đối lên án những hành động khủng bố tương tự và không thể biện minh được.

- Ðiểm thứ hai là không chấp nhận bất cứ lý luận nào giống như  lý luận gợi hứng cho nạn khủng bố. Ðức Hồng Y nói: "Chúng ta cần gìn giữ mình, đừng để cho hận thù, và sự bất bao dung, ăn rễ vào trong con người mình".

- Ðiểm thứ ba để đáp lại những hành động khủng bố, theo Ðức Hồng Y Ruini, hệ tại trong sự thống nhất các mục tiêu và trong tình liên đới chân thành và tích cực, để phòng ngừa, dẹp bỏ, và giải quyết những nguyên nhân của khủng bố.

Dĩ nhiên, Ðức Hồng Y Ruini đã không bỏ quên vai trò của tổ chức Liên Hiệp Quốc trong cuộc chiến chống lại nạn khủng bố. Ðặc biệt, Ðức Hồng Y mong muốn Tây Phương cần phải đóng góp tối đa có thể, để dập tắt lò lửa đã được đốt lên từ lâu, là cuộc xung đột Do Thái-Á Rập.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page