Những Chi Tiết Liên Quan Ðến

Bộ Phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Vài phản ứng tại Mỹ Châu đối với phim Cuộc Thương Khó

Phản ứng của HÐGM Liban về Bộ Phim Cuộc Thương Khó

ÐTC tiếp kiến Tài Tử JIM Caviezel người đóng vai Chúa Giêsu

Bộ Phim Cuộc Thương Khó đóng góp hữu hiệu cho cuộc đối thoại

ÐHY Lustiger bày tỏ lập trường đối với bộ phim Cuộc Thương Khó

Phản ứng của Mel Gibson đối với bộ Phim Cuộc Thương Khó

Kinh Thánh, Những người Do Thái và cái chết của Chúa Giêsu

Bộ phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô của đạo diễn Mel Gibson

ÐTC không bình luận gì về bộ phim Cuộc Thương Khó


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page