Vài phản ứng tại Mỹ Châu đối với phim

Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài phản ứng tại Mỹ Châu đối với phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

Tin Hoa Kỳ (CNA 18/03/2004) - Linh mục dòng tên William J. Fulco, người đã dấn thân rất nhiều trong việc sản xuất phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" so sánh kinh nghiệm cha cộng tác thực hiện cuốn phim nầy như là một cuộc "hành hương đích thật", có sức tác động cũng cố cha trong thừa tác vụ linh mục.

Ðược biết --- và như chúng tôi đã loan tin trước đây --- không những cha đã dịch các mẩu đối thoại từ tiếng Anh ra tiếng Aramêen, mà còn hướng dẫn các diễn viên xử dụng tiếng Latinh, và làm cố vấn  cho nhà đạo diễn Mel Gibson, về những vấn đề liên quan đến khảo cổ, lịch sử, thần học và kinh thánh.

Cha đã kể lại diễn tiến cuộc tranh luận về phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô"  đã được bắt đầu với những lưu ý của cộng đồng nguời do thái cho rằng chuyện phim có tinh thần bài do thái. Nhưng cuộc tranh luận không dừng lại ở điểm nầy, mà còn được khai triển sang vấn đề rộng lớn hơn. Ðó là vấn đề được đặt ra cho các sách Phúc Âm: liệu các sách Phúc âm nầy có tinh thần bài do thái hay không, và, do đó, liệu kitô giáo có mang tính cách bài do thái hay không.

Cha Fulco cho biết chính cha cũng đã đặt vấn đề nầy và xét mình xem có phạm lỗi lầm nào không khi dịch những đối thoại ra tiếng Aramêen. Cha quả quyết mạnh mẽ như sau: "Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" không có tinh thần bài do thái; và chúng tôi đã không phạm lầm lỗi nào cả. Phim nầy là một sản phẩm nghệ thuật đẹp. Càng ngày tôi càng trở nên tích cực bênh vực  bộ phim; bộ phim không có tinh thần bài do thái, nhưng chỉ rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và Thánh Phaolô tông đồ đã nói trong các bức thơ của ngài rằng rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh là như phải vấp vào đá, là như một gương mù; vì đây không phải là sự khôn ngoan của thế gian".

Hiện  tại phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" đang xâm nhập mạnh vào thị trường Châu Mỹ LaTinh. Có những rạp chiếu phim đã bắt đầu bán vé, cả trước khi phim được trình chiếu.

Hôm 19 tháng 3 năm 2004,  500 ấn bản phim đã được phân phối các nơi trong nước Mêhicô;  Trong khi đó thì 90 ấn bản phim được chuẩn bị để phân phối tại Argentina bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2004. Và 300 ấn bản cũng được chuẩn bị phân phối tại Brazil.

Tại Peru, Ðức Hồng Y Juan LUIS Cipriani Thorne đã tuyên bố như sau: "Không ai còn sống y như cũ, sau khi xem phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô". Hãng phân phối phim "FOX Thế Kỷ XX" chuẩn bị 100 ấn bản của phim, để phân phối tại Peru.

Về phí tổn thực hiện cuốn phim, nhà Ðạo Diễn Mel Gibson đã cho biết là ông đã bỏ ra 30 triệu mỹ kim tiền  riêng để thực hiện cuồn phim nầy, trong khi đó thì phim "Chiếc Tàu Titanic" đã được thực hiện với một phí tổn là 200 triệu mỹ kim.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page