Vài Con Số về Hồng Y Ðoàn hiện nay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Con Số về Hồng Y Ðoàn hiện nay.

Tin Roma (Apic 18/03/2004) - Sau hai lễ mừng thượng thọ 80 tuổi, một của Ðức Hồng Y Josef TOMKO, nguyên Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, và một của Ðức Hồng Y Jose Maria Dos  Santos, nguyên Tổng Giám Mục Maputo, thủ đô Mozambique hôm ngày 18 tháng 3 năm 2004, và sau cái chết của Ðức Hồng Y Franz Koenig, nguyên Tổng Giám Mục Viêna hôm ngày 13  tháng 3 năm 2004, thì hồng y đoàn hiện tại (tính đến ngày 18/03/2004) còn 191 vị, trong số nầy có 125 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện để bầu tân giáo hoàng. Và trong số 125 vị Hồng Y dưới 80 tuổi nầy, chỉ còn có 4 vị là do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI  tôn phong. Còn lại 121 vị, tất cả đều do chính Ðức Gioan Phaolô II tôn phong.

Nếu tính theo đại lục, thì tổng số 125 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, đến từ 55 quốc gia, có thể được phân chia như sau:

- Ðại Lục Âu Châu61 vị; đây là đại lục có đông hồng y nhất;

- kế đến là châu mỹ latinh24 vị;

- Bắc Mỹ 14 vị;

- Phi Châu12 vị.

- Á Châu11 vị

- Châu Ðại Dương3 vị.

Có lẽ người ta sẽ phải chờ đến ngày 5 tháng 7 năm 2004, ngày Ðức Hồng Y Edward Idris Cassidy, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, mừng sinh nhật thứ 80, thì  tổng số Hồng Y Ðoàn mới được thay đổi lần nữa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page