Hơn  150 dân biểu nghị sĩ Ukraine

viết thư cho Ðức Gioan Phaolô II

xin thành lập Tòa Giáo Chủ

cho Giáo Hội Công Giáo đông phương

hy lại tại Ukraine

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hơn  150 dân biểu nghị sĩ Ukraine viết thư cho Ðức Gioan Phaolô II xin thành lập Tòa Giáo Chủ cho Giáo Hội Công Giáo đông phương hy lại tại Ukraine.

Tin Ukraine / Kiev (Apic 12/03/2004) - Hơn 150 dân biểu nghị sĩ  của cộng hòa Ukraine đã viết  thư cho  Ðức Gioan Phaolô II, để xin ngài ban cho Giáo Hội Công Giáo đông phương hy lạp tại Ukraine có cơ chế của một Tòa Giáo Chủ.

Ðây là vấn đề đã và còn đang gây tranh cãi giữa giáo hội công giáo Roma và giáo hội chính thống giáo Nga. Giáo Hội chính thống Nga đã nói lên lập trường chống lại việc Tòa Thánh Vatican muốn thành lập tòa giáo chủ Giáo Hội Công Giáo đông phương hy lạp tại cộng hòa Ukraine, và xem đây như là một hành động thù nghịch của Giáo Hội Công Giáo trên lãnh thổ có truyền thống chính thống giáo từ lâu đời.

Ðược biết hôm ngày 19 tháng 2 năm 2004, Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, đã đến thủ đô Moscowa, và đã gặp Ðức Tổng Giám Mục chính thống giáo Kirill, vị đứng đầu ban đặc trách liên lạc ngoại vụ của Tòa Giáo Chủ Moscowa. Sau cuộc gặp gỡ nầy, hai bên đã đồng ý thành lập ủy ban hổn hợp để cùng tìm giải pháp cho vấn đề. Trong khi đó thì Giáo Hội Công Giáo đông phương hy lạp tại Ukraine thì có vẻ bức xúc cho rằng vấn đề thuộc nội bộ của Giáo Hội Công Giáo tại Ukraine đã được quyết định tại Moscowa mà không có sự tham dự của chính giáo hội công giáo Ukraine có liên hệ trong vấn đề nầy.

Theo linh mục dòng tên Robert Taft, giáo sư tại Học Viện Giáo Hoàng Ðông Phương ở Roma, thì mấu chốt của vấn đề hệ tại nơi lập trường của Giáo Hội Chính Thống cho rằng Ukraine nằm trong lãnh thổ của Chính Thống Giáo.

Ðược biết Giáo Hội Công Giáo đông phương hy lạp tại Ukraine hiện có khoảng 5 triệu tín hữu dưới sự lãnh đạo của Ðức Hồng Y Lubomyr Husar; giáo hội nầy đã bị chính quyền cộng sản Liên Xô ngày trước ngăn cấm và bách hại trong vòng 44 năm, và chỉ dành lại được quy chế hợp pháp của mình trong một Ukraine độc lập, vào năm 1990.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page