Synod of Bishops

Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

(từ ngày 2 đến 23/10/2005)

ÐTC Bênêđitô XVI cùng các nghị phụ tham dự

Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Bài phỏng Vấn Nữ Tu Hong Kong dự thính viên khóa họp THÐGM Thế Giới

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23/10/2005

Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của năm Vị Tân Hiển Thánh

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ Bế Mạc Khoá Họp THÐGM Thế Giới

Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể

ÐTGM Roland Minnerath nhận định về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Giới thiệu vài điểm nội dung chính của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của THÐGM

Các Nghị Phụ xem trước Bộ Phim về Thánh Phêrô của đạo diễn Giulio Base

Các Nghị Phụ cùng với ÐTC chầu Thánh Thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

Bài phúc trình của Ðức Cha HaRel, đại diện tông toà tại Rodrigues, Ðảo Maurizio

Tường thuật tổng quát về THÐGM trong ngày thứ Năm 13 và thứ Sáu 14/10/2005

Bài Thuyết Trình Tổng Kết của ÐHY Scola tổng tường trình viên của THÐGM

Phát biểu của ÐHY Geralđô Agnêlô và của Ðức Cha Destombes trong THÐGM

Phát biểu của ÐHY Ivan Dias và của ÐHY Angelo Sôdanô trong THÐGM Thế Giới

Phát biểu của ÐHY Sepe và của Ðức Cha Pintô trong khóa Họp THÐGM

Vài nét về Phiên Họp Ðặc Biệt để kỷ niệm 40 Năm Thành Lập Cơ Cấu THÐGM

Một vài chi tiết tổng quát liên quan đến Khóa Họp THÐGM vào tháng 10/2005

Tổng kết tuần lễ thứ nhất (2~9/10/2005) Khoá Họp THÐGM Thế Giới

Phát biểu của ÐHY Martinez Sômalô, và góp ý của ÐHY Giovanni Battista Rê

Bài phát biểu của Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, giám mục Phú Cường

Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ V của Khoá Họp THÐGM Thế Giới

Phỏng vấn ÐHY Angelo Scola, Tổng Tường Trình Viên của Khoá Họp THÐGM

Bài phát biểu của ÐTGM Franc Rôdé và của Cha Lino Mela trong THÐGM TG

Các nghị phụ phát biểu về hiện tượng trần tục hoá và cơn khủng hoảng luân lý

Những Suy Niệm của ÐTC vào khởi đầu Phiên Họp Chung thứ 1 của THÐGM

Danh Sách Những Tham Dự Viên Khoá Họp Thông Thường Thứ XI THÐGM

ÐTC nói về THÐGM Thế Giới trước giờ kinh truyền tin vào trưa 2/10/2005

ÐTC cử hành Thánh lễ Khai Mạc Khoá Họp THÐGM Thế Giới tại Roma

Ý nghĩa và diễn tiến của Khoá Họp thứ XI của THÐGM Thế Giới

Phái Ðoàn Các Giám Mục Pháp tham dự Khoá Họp THÐGM Thế Giới

Phản ứng của Nhà Nước Trung Quốc về việc ÐTC mời 4 giám mục Trung Quốc

Phản ứng đối với việc ÐTC mời 4 giám mục Trung Quốc tham dự THÐGM

ÐTC bổ nhiệm 4 vị Giám Mục Trung Quốc làm thành viên tham dự THÐGM

Chương II Phần I Tài Liệu Làm Việc của THÐGM Thế Giới Tháng 10/2005

Chương I Phần I của Tài Liệu Làm Việc của THÐGM tháng 10/2005

Phần Kết Luận Tài Liệu Làm Việc của Khóa Họp THÐGM tháng 10/2005

Phần Nhập Ðề của Tài Liệu Làm Việc Khóa Họp THÐGM tháng 10/2005

Lời giới thiệu của ÐTGM Nicola Etêrovic trong Tài Liệu Làm Việc

Giới Thiệu Tài Liệu Làm Việc của THÐGM Thế Giới (Ðức Ông Frezza)

Giới Thiệu Tài Liệu Làm Việc của THÐGM Thế Giới (ÐTGM Eterovic)

Công bố Văn Kiện Làm Việc của THÐGM Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể

Bản Trả lời của GHVN cho bản Ðề Cương của THÐGM Thế Giới tháng 10/2005

Vài nét về Tài Liệu Làm Việc của THÐGM Thế Giới lần thứ XI

ÐTC xác nhận mở Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của THÐGM Thế Giới


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page