Phái Ðoàn Các Giám Mục Pháp

tham dự Khoá Họp THÐGM Thế Giới

tại Roma vào tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Các Giám Mục Pháp tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Roma vào tháng 10 năm 2005.

Tin Paris (Apic 29/09/2005) - Thứ Năm 29 tháng 9 năm 2005, Hội Ðồng Giám Mục Pháp công bố danh sách 6 vị giám mục đã được chọn làm đại diện tham dự Khoá Họp thông thường thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới được tổ chức tại Roma, từ ngày 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, về đề tài: Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

Trong số 6 vị giám mục đã được chọn làm đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Pháp, người ta lưu ý đến Ðức Tổng Giám Mục Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, và là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp; Ðức Tổng Giám Mục Roland Minnerath, Tổng Giám Mục Dijon, và là Thành viên của Ủy Ban Quốc Tế các Thần Học Gia, vị đã được Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục hôm ngày 12 tháng 3 năm 2005, và đã được Ðức Bênêđitô XVI xác nhận trong chức vụ Tổng Thư Ký này, hôm ngày 12 tháng 5 năm 2005; và Ðức Cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes và Lộ Ðức.

Ngoài 6 vị giám mục đại diện tham dự do chính Hội Ðồng Giám Mục Pháp chọn ra trong khoá họp thương niên của các giám mục Pháp vào tháng 11 năm 2004, còn có thêm một giám mục do chính Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI mời tham dự, đó là Ðức Cha Jean Louis Bruguès, giám mục Angers.

Ðược biết hôm ngày 24 tháng 9 năm 2005, ÐTC đã chọn thêm 32 chuyên viên và 26 dự thính viên của Khoá Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Trong số 26 dự thính viên này, có hai vị được chọn từ Giáo Hội Công Giáo Pháp, là anh Marc Hayet, tổng phụ trách các Tiểu Ðệ của Chúa Giêsu, và chị Marie Hélène Mathieu, tổng phụ trách quốc tế phong trào "Ðức Tin và Ánh Sáng".

Khoá Họp Thông Thường thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005, đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập, để kết thúc Năm Thánh Thể, đã được khai mạc ngày 17 tháng 10 năm 2004 với biến cố Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara, bên Mêhicô. Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã xác nhận tiếp tục tổ chức Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, nhưng rút ngắn thời gian từ ngày mùng 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, thay vì cho đến 29 tháng 10 năm 2005.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới là cơ chế đã được Ðức Phaolô VI thiết lập vào năm 1965, vào những tuần lễ cuối cùng của Công Ðồng Vaticanô II. Danh gọi "Thượng Hội Ðồng Giám Mục" chuyển dịch từ tiếng hy lạp "sunodos", có nghĩa theo từ nguyên là "cùng đồng hành", và nghĩa thường là "cuộc họp". Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới là cuộc họp của các Giám Mục, được Ðức Giáo Hoàng triệu tập, theo nhu cầu của Giáo Hội.

Tính chung, Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005, là khoá họp lần thứ 21, kể từ khi được thành lập vào năm 1965 đến nay. Và tổng số 21 khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục được phân chia làm 3 lọai như sau: 11 khoá họp thông thường, 2 khoá họp ngọai thường, và 8 khoá họp đặc biệt.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page