Bài Giới Thiệu Tài Liệu Làm Việc

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

về Bí Tích Thánh Thể

của Ðức Ông Fortunato Frezza

phó Tổng Thư Ký của Ủy ban Trung Ương

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giới Thiệu Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể của Ðức Ông Fortunato Frezza, phó Tổng Thư Ký của Ủy ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

(Radio Veritas Asia - 9/07/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đã nghe qua những điểm nội dung chính của Bài Giới Thiệu của Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic, Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong buổi Họp Báo tại Vatican, hôm trưa thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005, để giới thiệu Tài Liệu Làm Việc của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005 về chủ đề: Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Trong bài giới thiệu của ngài, Ðức Tổng Giám Mục Nicola đã không trực tiếp nói về nội dung của Tài Liệu Làm Việc, nhưng giải bày về "đặc tính đoàn thể" của giám mục đoàn được thể hiện trong mọi giai đoạn của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, từ việc chuẩn bị, đến việc cử hành và áp dụng những đề nghị của Khóa Họp. Ðức Tổng Giám Mục Nicola cũng nhấn mạnh đến vài điểm đổi mới sẽ được áp dụng trong Khóa Họp vào tháng 10 năm 2005, chẳng hạn như dành nhiều giờ hơn cho các phiên họp chung, và những phát biểu của các nghị phụ sẽ đi theo trật tự của bốn phần của Tài Liệu Làm Việc; Ðiều này có nghĩa là các phát biểu của các nghị phụ trước hết sẽ nói về: Bí Tích Thánh Thể và Thế giới ngày nay; rồi sang phần hai nói về: Ðức Tin của Giáo Hội vào Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể; rồi sang phần ba nói về: Bí Tích Thánh Thể trong Ðời sống của Giáo Hội; và cuối cùng sang phần thứ tư nói về: Bí Tích Thánh Thể trong sứ mạng của Giáo Hội.

Giờ đây, chúng ta hãy tìm hiểu bài Giới Thiệu Thứ Hai trong buổi Họp Báo sáng thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005, tức là bài Giới Thiệu của Ðức Ông Fortunato Frezza, phó Tổng Thư Ký của Ủy ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Trong bài giới thiệu này, Ðức Ông Fortunato Frezza tóm gọn nội dung của Tài Liệu Làm Việc.

Trước hết, Ðức Ông Fortunato nhìn nhận rằng thật là khó để mà tóm gọn Nội Dung của Tài Liệu Làm Việc, bởi vì Tập Tài Liệu Làm Việc này, tự nó, đã là một bản văn hết sức cô đọng rồi.

Những góp ý của các Hội Ðồng Giám Mục từ khắp nơi trên thế giới, cộng với những góp ý của các Bộ các cơ quan Tòa Thánh, và những góp ý của Liên Hiệp các Bề Trên Cả các dòng tu, tất cả đã được gởi về Ủy Ban Trung Ương với số lượng thật nhiều. Ðúc Kết những góp ý phong phú này thành  một tập Tài Liệu Làm Việc, đã là một việc khó rồi; và giờ đây, tóm kết nội dung của Tài Liệu Làm Việc, lại là một việc khó hơn nữa. Vì thế, trong bài Giới Thiệu của mình, Ðức Ông Fortunatô chỉ nhắc lại vài điểm nổi bật của Tài Liệu Làm Việc mà thôi.

Về cơ cấu dàn bài của Tài Liệu Làm Việc, Ðức Ông cho biết như sau: Tập Tài Liệu Làm Việc nói về chủ đề chính của Khóa Họp, nghĩa là nói về Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, và gồm có bốn phần chính, không kể lời giới thiệu, phần nhập đề và phần kết luận.

Chủ Ðề: "Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội", nằm trong giáo lý truyền thống của Giáo Hội, và là điểm giáo lý thường được huấn quyền giáo hội thời đại chúng ta nhắc đến, nhất là trong thời gian  cử hành Năm Thánh Thể và trong biến cố Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể.

Bốn phần chính của Tài Liệu Làm Việc muốn làm nổi bật tương quan của Bí Tích Thánh Thể với bốn "khung cảnh chung" là thế giới, giáo hội, đời sống của giáo hội, sứ mạng của giáo hội. Tài liệu làm việc kết thúc với việc nhắc đến sức mạnh biến đổi của Bí Tích Thánh Thể, vừa đồng thời nhắc đến sự cầu bàu của các Thánh và nhất là của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Bốn phần chính của Tài Liệu Làm Việc như sau:

(1) Bí Tích Thánh Thể và Thế Giới ngày nay.

(2) Ðức Tin của Giáo Hội vào Bí Tích Thánh Thể.

(3) Bí Tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội.

(4) Bí Tích Thánh Thể trong sứ mạng của Giáo Hội.

1. Tóm gọn phần thứ 1 trình bày tương quan giữa bí tích Thánh Thể và thế giới ngày nay, Ðức Ông Fortunato đã nóii như sau:

Bí Tích thánh Thể đã được trao ban để cho thế gian được sống. Cơn đói "Bánh Hằng Sống" từ Thiên Chúa, được thỏa mãn khi con người chấp nhận Hồng Ân mà Chúa Giêsu trao ban, là chính Ngài trong Bí Tích Thánh Thể; gia đình nhân loại đang bị xâu xé bởi những đối nghịch nhau; tiến bộ kỷ thuật không thể nào đủ, để cổ võ cho hòa bình và công bằng giữa các dân nước.

Trong hoàn cảnh như thế, để có thể cung cấp những phương thế chữa trị hữu hiệu, Giáo Hội cần tiếp tục và gia tăng việc giảng dạy giáo lý về việc cử hành bí tích Thánh Thể và về Ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, bởi vì không có Bí Tích Thánh Thể làm của ăn nuôi sống vào ngày Chúa Nhật, thì con người không thể làm chi được, và tinh thần con người ngày càng bị yếu đi.

Phương thế chữa trị hệ tại ở việc Mầu Nhiệm Thánh Thể là sự thể hiện vừa đồng thời là nguồn gốc cho sự hiệp nhất, bởi vì Giáo Hội, Nhiệm Thể của Chúa Kitô được nuôi sống từ Thánh Thể; và đời sống kitô được sáng tỏ nhờ Thánh Thể, để trở nên dấu chỉ soi sáng cho con đường phải đi và mục tiêu phải đạt đến.

Giữa lòng thế giới luôn bị chia rẽ bởi những lợi lộc quốc gia, những toan tính hưởng lợi kinh tế, những mê say bành trướng thế lực, và những mưu cầu ích kỷ, Bí Tích Thánh Thể là sức mạnh mời gọi hãy cho đi, để đáp lại những nhu cầu sâu xa nhất của từng cá nhân cũng như của trọn cả dân tộc.

2. Trình bày nội dung của Phần thứ hai, nói về Ðức Tin của Giáo Hội vào Bí Tích Thánh Thể, Ðức Ông Fortunato nhắc lại rằng Bí Tích Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin. Bí Tích Thánh Thể là Hồng Ân của Chúa Phục Sinh. Việc tham dự vào bí tích Thánh Thể có thể giúp cho trí khôn con người được hiểu sắc bén hơn về mầu nhiệm Thánh Thể, và trao ban cho con người sức mạnh để tiến bước trên con đường đức tin trong suốt cuńc sống.

Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa giúp cho giáo hội, Nhiệm thể của Chúa, được cùng chết và sống lại với Chúa. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện thật sự và trở nên Của Ăn Thức Uống ban sự sống đời đời. Những ai đến lãnh nhận Mình Máu Thánh, cần đến với thái độ của đức tin: thái dộ của một con người trước nhan thánh Chúa; lời nói và cử chỉ tôn thờ phải tương xứng với sự hiện diện cao cả của Chúa. Những người kitô, từng cá nhân hay chung một cộng đoàn, cần nói lên đức tin của mình trước khi đến lãnh nhận Mình Thánh Chúa; Các tín hữu không nên để cho Ý Thức về Mầu Nhiệm Thánh Thể bị giảm sút đi; và cần phải có những hành động đền bù xứng đáng cho những lạm dụng xúc phạm đến Thánh Thể.

3. Giải Thích phần thứ Ba của Tài Liệu Làm Việc nói về Bí Tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội, Ðức Ông Fortunato nhắc đến Việc Phụng Vụ như là hành động cao cả của sinh hoạt Giáo Hội, và chóp đỉnh của Phụng Vụ là Thánh Thể. Phụng vụ và Bí Tích Thánh Thể được liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế việc cử hành bí tích Thánh Thể là hành động quan trọng nhất của giáo hội; và do đó, sinh hoạt của giáo hội chỉ được trọn vẹn, khi Bí Tích Thánh Thể được cử hành.

Xét vì việc cử hành được thể hiện qua những cử chỉ của con người, nên Giáo Hội không ngừng nghiên cứu để đưa ra những cách thức thích hợp cho những hành động phụng vụ. Chính đây là lý do tại sao phải có những quy luật phụng vụ. Trong việc thực hành đức tin của Giáo Hội đối với bí tích Thánh Thể, ngoài việc cử hành Thánh Thể, còn có việc tôn thờ Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể và Tôn Thờ Thánh Thể luôn liên kết với nhau. Chúa Phục Sinh được cử hành trong Bí Tích Thánh Thể, vẫn luôn hiện diện trong hình Bánh và Rượu, và do đó việc Tôn Thờ Thánh Thể mạc khải sự hiện diện của Chúa trong dòng thời gian. Trong khung cảnh nầy, việc trang hoàng nơi thánh, phẩm chất xứng đáng của các bài hát phụng vụ, phải là quan tâm của giáo hội.

4. Cuối cùng, sang phần thứ tư của Tài Liệu Làm Việc, nói về Bí Tích Thánh Thể trong sứ mạng của Giáo Hội, Ðức Ông Fortunato nhắc đến công việc truyền giáo, đến việc rao giảng Phúc âm cho tất cả mọi dân nước. Ðây là sứ mạng Chúa đã trao phó cho các môn đệ ngài. Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh và là nguồn mạch không bao giờ cạn cho đời sống thiêng liêng của người được sai đi. Bí Tích Thánh Thể là linh hồn của cả hai hoạt động chính của giáo hội: hoạt động rao giảng phúc âm và hoạt động thực hiện tình thương. Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo Hội, và liên kết Dân Chúa trên trần gian với cộng đoàn các thánh trên thiên quốc.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong những bài thời sự lần sau, chúng ta sẽ có dịp đọc vài đoạn trích từ Tài Liệu Làm Việc này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page