Ðức Thánh Cha Benedictô XVI

xác nhận mở Khóa Họp Thông Thường

lần thứ XI của

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Benedictô XVI xác nhận mở Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể.

Tin Vatican (VIS 12/05/2005) - Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2005, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đã xác nhận Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ ngày 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, về chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Chóp đỉnh của Ðời sống và Sứ Mạng của Giáo Hội. Ðồng thời, Ðức Thánh Cha cũng xác nhận tất cả những bổ nhiệm của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, liên quan đến khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục nầy, tức việc bổ nhiệm ba vị Chủ Tịch Thừa Ủy, đại diện ÐTC, chủ tọa các buổi họp, bổ nhiệm Vị Tường Trình Viên của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và vị Tổng Thư Ký đặc biệt của Khóa Họp.

Ðược biết ba vị chủ tịch thừa ủy đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm là: Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích; Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Gualalajara, Mêhicô; và Ðức Hồng Y Telesphoro Placidus Toppo, Tổng Giám Mục Ranchi, Ấn Ðộ. Vị Tường Trình Viên của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục là Ðức Hồng Y Angelo Scola, Thượng Phụ Venezia, miền Bắc Italia, và vị Tổng Thư Ký đặc biệt cho khóa họp, là Ðức Tổng Giám Mục Roland Minnerath, Tổng Giám Mục Dijon, Pháp.

Ðược biết, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố mở Thượng Hội Ðồng Giám Mục Khóa Họp Thông Thường, hôm ngày 12 tháng 2 năm 2004. Sau đó, vào ngày 10 tháng 6 năm 2004, lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, --- Corpus Christi ---, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã tuyên bố mở NămThánh Thể, từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Và ngày 12 tháng 3 năm 2005, --- tức vài tuần trước khi ngài qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm 2005 --- Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm các chức vụ Chủ Tịch Thừa Ủy, Tường trình viên khóa họp, và Tổng thứ ký đặc biệt của Khóa Họp. Những bổ nhiệm trên đã bị ngưng lại trong thời gian trống ngôi giáo hoàng. Nay, Ðức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI xác nhận lại khóa họp và những vị có trách nhiệm chuẩn bị và hướng dẫn Khóa Họp.

Ðược biết, hôm ngày 30 tháng 4 năm 2005, Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đã tiếp kiến Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, Tổng Thư Ký đặc trách tất cả các Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Với việc xác nhận về Khóa Họp và về những bổ nhiệm liên quan đến Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2005, các chuẩn bị cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục được tiếp tục, và người ta chờ đợi tài liệu được gọi là Tài Liệu Làm Việc --- Instrumentum Laboris --- sắp được công bố, để giúp cho các Nghị Phụ trong những thảo luận  tại Khóa Họp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page