Giới Thiệu Văn Kiện

Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris)

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn Kiện "Tài Liệu Làm Việc" (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể, sẽ được giới thiệu vào ngày thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005.

Tin Roma (Apic 4/07/2005) - Sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 7 năm 2005, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vào sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 7 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, tổng thư ký Văn Phòng Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, cùng với vị phụ tá ngài, Ðức Ông Fortunato Frezza, sẽ mở cuộc họp báo, để giới thiệu "Văn Kiện Làm Việc" (Instrumentum Laboris) của Khóa Họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XI, sẽ diễn ra tại Roma, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Chủ đề của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này là: "Bí Tích Thánh Thể: nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội".

"Văn Kiện Làm Việc" là tài liệu dành cho các Nghị Phụ tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, để dùng trong các cuộc thảo luận. Văn Kiện được Văn Phòng Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục được soạn trước, từ những góp ý của các Hội Ðồng Giám Mục trên khắp thế giới cho Bản Câu Hỏi đã được gởi đến trước đây, vào tháng 3 năm 2004, để tham khảo ý kiến. Tháng 5 năm 2004, Văn Phòng Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục công bố tài liệu tham khảo đầu tiên, được gọi là gọi là "Văn Kiện Tổng Lược" Lineamenta, để mọi thành phần Dân Chúa được dịp suy tư về những đề tài liên quan đến Bí Tích Thánh Thể.

Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần này, là Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đầu tiên của triều giáo hoàng Bênêditô XVI, nhưng đã được triệu tập bởi Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 12 tháng 2 năm 2004, và sau đó được Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêditô XVI xác nhận hôm ngày 12 tháng 5 năm 2005, với thời gian rút ngắn lại một tuần, nghĩa là từ ngày 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, thay vì từ ngày mùng 2 đến 29 tháng 10 năm 2005.

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI cũng đã xác nhận những chức vụ hướng dẫn khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này, do Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm. Ðó là các chức vụ Chủ Tịch Thừa Ủy, chức vụ Tường Trình Viên Tổng Quát, và chức vụ Thư Ký của Khóa Họp. Ba vị chủ tịch thừa ủy của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục là: Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích; Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Guadalajara, bên Mêhicô; và Ðức Hồng Y Telephoro Placidus Toppo, Tổng Giám Mục Ranchi, Ấn Ðộ. Vị Tường Trình Viên Tổng Quát là Ðức Hồng Y Angelo Scola, giáo chủ Venezia, Italia; và Ðức Tổng Giám Mục Roland Minnerath, Tổng Giám Mục Dijon, bên Pháp, là Thư Ký của Khóa Họp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page