Vài nét về Tài Liệu Làm Việc

(Instrumentum Laboris)

của Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) của Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới sắp được công bố.

Tin Vatican (Apic 16/05/2005) - Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Apic, hôm thứ Hai 16 tháng 5 năm 2005, đã trích thuật nguồn tin đáng tin cậy từ một thành viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cho biết rằng trong vòng từ hai đến ba tuần lễ nữa, (tức vào khoảng đầu tháng 6 năm 2005),  văn kiện được gọi là "Tài Liệu Làm Việc" (Instrumentum Laboris) của Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, sẽ được công bố, để giúp cho các nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục, chuẩn bị.

Có thể hiểu về sự khác biệt giữa hai tài liệu: Tài Liệu Hướng Dẫn Tổng Quát (Lineamenta) và Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris), như sau:

- Tài Liệu Hướng Dẫn Tổng Quát (Lineamenta) là những hướng dẫn gợi ý về chủ đề của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong thời gian trước khóa họp bắt đầu.

- Còn Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris), là tài liệu đúc kết những giải thích về chủ đề của Khóa Họp, để các nghị phụ dùng trong các Phiên Họp trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Ðược biết, vào ngày 28 tháng 5 năm 2004, Tài Liệu đầu tiên về đề tài của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, có tên gọi là "Tài Liệu Hướng Dẫn Tổng Quát" (Lineamenta), đã được công bố, cùng với bản các câu hỏi, gởi cho các Hội Ðồng Giám Mục trên khắp thế giới, để xin góp ý. Nay, dựa trên những góp ý nầy, Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục soạn ra tài liệu thứ hai, được gọi là "Tài liệu làm việc" (Instrumentum Laboris), để giúp cho các nghị phụ trong những thảo luận trong khóa họp, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005.

Ðược biết trước đây, khi còn sống, Ðức Gioan Phaolô II đã định thời gian cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến, là từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Nhưng, hôm ngày 12 tháng 5 năm 2005, Ðức tân giáo hoàng Bênêdictô XVI đã xác nhận việc mở khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005, nhưng ngài đã rút ngắn thời gian lại, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005, thay vì 29 tháng 10 năm 2005 như trước. Một trong những lý do chính được đưa ra là "ngõ hầu các giám mục không vắng mặt khỏi giáo phận trong thời gian quá lâu."

Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập cơ cấu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, vào ngày 15 tháng 9 năm 1975. Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI vào tháng 10 năm 2005, là Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đầu tiên của triều giáo hoàng Benedictô XVI.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page