ÐTC Bênêđitô XVI bổ nhiệm

4 vị Giám Mục Trung Quốc

làm thành viên tham dự Khoá Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

vào tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI bổ nhiệm 4 vị Giám Mục Trung Quốc làm thành viên tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005.

Tin Vatican (VIS, Apic 8/09/2005) - Thứ Năm, ngày mùng 8 tháng 9 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm 4 Vị Giám Mục Trung Quốc, --- trong số nầy có 3 vị thuộc Giáo Hội chính thức được Nhà Nước Trung Quốc công nhận và 1 vị thuộc giáo hội thầm lặng, --- làm thành viên tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục diễn ra tại Roma từ ngày 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, về đề tài: Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội.

Bốn vị giám mục Trung Quốc là những vị sau đây:

Ðức Cha Antonio Lý Ðốc An (Li Duan), Tổng Giám Mục Tây An (Xian); Ðức Cha Louis Kim  Lữ Hiền (Jin Luxian), Giám Mục Thượng Hải (Shanghai); Ðức Cha Luca Lý Kính Phong (Li Jungfeng), giám mục Phượng Tường (Fengxiang). Ba Ðức Cha nầy là những vị đã được Nhà Nước Trung Quốc công nhận. Và vị thứ tư là Ðức Cha Joseph Uy Cảnh Nghĩa (Wei Jingyi), giám mục Qiqihar, là vị giám mục không được Nhà Nước Trung Quốc công nhận.

Việc bổ nhiệm trên một lần nữa cho thấy Toà Thánh Vatican và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn, và rằng đối với Toà Thánh, không còn có sự phân biệt giữa Giáo Hội Trung Quốc Thầm Lặng và Giáo Hội Công Giáo Ái Quốc, mà là chỉ Một Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc mà thôi. Nếu cả bốn vị giám mục nầy được Nhà Nước Trung Quốc cho phép đến Roma tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, thì đây là lần đầu tiên, cả hai "tổ chức" của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, được đại diện tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Ðược biết, cách đây một tháng, một vị tân giám mục phụ tá cho Tổng Giáo Phận Tây An (Xian), thuộc giáo hội chính thức của nhà nước, đã được tấn phong, với sự đồng ý của Toà Thánh Vatican. Các quan sát viên cho đây cũng là một dấu chỉ khác nữa cho việc xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Toà Thánh Vatican. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, các giám mục tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, gồm có hai thành phần: (1) những giám mục được Hội Ðồng giám mục địa phương chọn làm đại diện tuỳ theo tổng số các thành viên của Hội Ðồng Giám Mục đó là bao nhiêu, và thành phần (2) là những vị được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên tham dự.

Sáng thứ Năm, mùng 8 tháng 9 năm 2005, ngoài bốn vị giám mục Trung Quốc nói trên, ÐTC Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm một danh sách gồm 32 vị làm thành viên tham dự Khoá Họp. Từ Á Châu, chúng ta còn ghi nhận những vị Hồng Y và Giám Mục sau đây đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm:

Ðức Hồng Y Paul Shan Kuo His ( Ðan Quốc Tỉ), giám mục Cao Hùng, Ðài Loan.

Ðức Cha Joseph Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), Giám Mục Hồng Kông.

Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Ðộ.

Ðức Tổng Giám Mục Joseph Powathil, Tổng Giám Mục Changanacherry, thuộc nghi thức Syro-Malabar, Ấn Ðộ.

Ðức Tổng Giám Mục Oswald Thomas Gomis, Tổng Giám Mục Colombo, Sri Lanka, kiêm Tổng Thư Ký của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Sau đây là toàn danh sách 36 Vị đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm thành viên tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005: (theo VIS 8/09/2005)

- Quý Ðức Hồng Y:

1. Ðức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne, Ðức quốc;

2. Ðức Hồng Y Miguel Obando Bravo S.D.B., Tổng Giám Mục hưu dưỡng của Managua, Nicaragua;

3. Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng lo về Thượng Hội Ðồng;

4. Ðức Hồng Y Adrianus Johannes Simonis, Tổng Giám Mục Utrecht, Hòa Lan;

5. Ðức Hồng Y Edmund Casimir Szoka, chủ tịch Ủy Ban Ðiều hành Quốc Gia Thành Phố Vatican;

6. Ðức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám Mục Vrhbosna, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina;

7. Ðức Hồng Y Paul Ðan Quốc Tỷ (Shan Kuo-hsi), Giám Mục Cao Hùng (Kaohsiung), Ðài Loan;

8. Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Ðộ;

9. Ðức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, Tổng Giám Mục Santiago de Chile, Chilê, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latinh (CELAM);

10. Ðức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney, Úc;

11. Ðức Hồng Y Marc Ouellet P.S.S., Tổng Giám Mục Quebec, Canada;

12. Ðức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, cựu chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự và Bí Tích;

13. Jean-Louis Tauran, Giám Ðốc về Văn Khố và Thư Viện Tòa Thánh;

14. Francesco Marchisano, Tổng quản các Ðền Thánh tại Vatican;

15. Georges Marie Martin Cottier O.P., Chủ Tịch Ủy Ban Thần Học Vatican;

- Quý Ðức Tổng Giám Mục:

16. Ðức Tổng Giám Mục Paul Verdzekov, giáo phận Bamenda, Cameroun;

17. Ðức Tổng Giám Mục Joseph Powathil, Giáo Phận Changanacherry of the Syro-Malabars, Ấn Ðộ;

18. Ðức Tổng Giám Mục Joseph Mohsen Bechara, giáo phận Antelias of the Maronites, Lebanon;

19. Ðức Tổng Giám Mục Francesco Cacucci, giáo phận Bari-Bitonto, Italy;

20. Ðức Tổng Giám Mục John Olorunfemi Onaiyekan, giáo phận Abuja, Nigeria, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu (SCEAM);

21. Ðức Tổng Giám Mục Stefan Soroka, giáo phận Philadelphia thuộc lễ nghi Ukrainians, Hoa Kỳ;

22. Ðức Tổng Giám Mục Oswald Thomas Colman Gomis giáo phận Colombo, Sri Lanka, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC);

23. Ðức Tổng Giám Mục Cyrille Salim Bustros M.S.S.P., giáo phận Newton thuộc nghi lễ Greek-Melkites, Hoa Kỳ;

24. Ðức Tổng Giám Mục Antonio Lý Ðốc An (Li Duan), giáo phận Tây An (Xi'an), Trung Quốc;

- Quý Ðức Giám Mục:

25. Ðức Giám Mục Denis George Browne giáo phận Hamilton, New Zealand, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Châu Ðại Dương;

26. Ðức Giám Mục Amedee Grab O.S.B., giáo phận Chur, Switzerland, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu (CCEE);

27. Ðức Giám Mục Javier Echevarria Rodriguez, Tổng Quyền Tu Hội Nhà Chúa (Opus Dei);

28. Ðức Giám Mục Joseph Trần Nhật Quân (Zen Ze-Kiun) S.D.B., giáo phận Hong­ Kong, Trung Quốc;

29. Ðức Giám Mục Jean-Louis Brugues O.P. giáo phận Angers, Pháp;

30. Ðức Giám Mục Arthur Roche giáo phận Leeds, Anh quốc;

31. Ðức Giám Mục Menghisteab Tesfamariam giáo phận Asmara, Eritrea;

32. Ðức Giám Mục Luca Lý Kính Phong (Li Jingfeng), giáo phận Phượng Tường (Fengxiang), Trung Quốc;

33. Ðức Giám Mục Louis Kim Lữ Hiền (Jin Luxian), giáo phận Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc;

34. Ðức Giám Mục Joseph Uy Cảnh Nghĩa (Wei Jingyi), giáo phận Qiqihar, Trung Quốc;

- Quý Linh Mục Bề Trên:

35. Cha Peter-Hans Kolvenbach S.J., Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên (Jesuits);

36. Cha Julian Carron, chủ tịch của Hiệp Hội "Hiệp Thông và Giải Phóng".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page