Phần Nhập Ðề của Tài Liệu Làm Việc

Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục

vào tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phần Nhập Ðề của Tài Liệu Làm Việc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 20/07/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong mục Thời Sự hôm nay chúng ta sẽ đọc qua Phần Nhập Ðề của Tập Tài Liệu Làm Việc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005. Phần Nhập đề này có hai số:

số 1 nhắc đến sự kiện Khóa Họp diễn ra trong Năm Thánh Thể,

số 2 nói về công dụng của Tài Liệu Làm Việc.

Trước hết, về việc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục diễn ra trong Năm Thánh Thể, Tài Liệu Làm Việc nhận định như sau:

 

1. Khóa Họp lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, từ ngày mùng 2 đến 23 tháng 10 năm 2005 về chủ đề: Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, đã trãi qua giai đoạn chuẩn bị trong toàn thể giáo hội trên khắp thế giới, nhờ giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II, Ðấng đã công bố  Thông Ðiệp về Bí Tích Thánh Thể và Tông Thư Năm Thánh Thể, cũng như nhờ giáo huấn của các giám mục, các nhà thần học tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara, bên Mêhicô. Cách nào đó, chúng ta có thể nhắc đến Huấn Thị "Bí Tích của Ơn Cứu Rỗi" và Văn Kiện Bổ Túc nói về việc cử hành Năm Thánh Thể do bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích ban hành. Những gợi ý và những đề nghị của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, được phổ biến mới đây nhân dịp khai mạc Năm Thánh Thể, kéo dài từ ngày 17 tháng 10 năm 2004 cho đến lúc kết thúc với biến cố Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Ðể định hướng cho công việc chuẩn bị đặc biệt hơn, Ủy Ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã công bố Tài Liệu Tổng Quát (Lineamenta); Tài Liệu Tổng Quát này không phải nhằm trình bày một tổng luận đầy đủ về Bí Tích Thánh Thể, cũng không phải nhắm nhắc lại cách đơn thuần những giáo lý được tích chứa trong những Văn Kiện vừa nói trên, nhưng để đưa ra  những vấn đề nổi bật trong số những điểm thiết yếu của giáo lý giáo hội về Bí tích Thánh Thể, theo ánh sáng của Thánh Kinh và Thánh Truyền.

Ủy Ban Trung Ương của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã nhận được những phản hồi đối với Tài Liệu Tổng Quát, và những trả lời cho bản Câu Hỏi, từ các Hội Ðồng Giám Mục, từ các Giáo Hội Ðông Phương công giáo, từ các Bộ của Giáo Triều Roma và từ Hiệp Hội Các Bề Trên Tổng Quyền. Ủy Ban Trung Ương cũng đã nhận được những góp ý từ các giám mục, linh mục, tu sĩ, thần học gia và giáo dân. Tất cả các nhận định và ý kiến đều được tổng hợp trong Tài Liệu LàmViệc. Văn Kiện này giúp cho công việc trong Khóa Họp sắp đến và trình bày về thực trạng đức tin vào Bí Tích Thánh Thể, về việc phụng tự và đời sống thánh thể của các giáo hội địa phương khắp nơi trên thế giới, và so sánh những thực trạng đó với tình trạng của giáo hội phổ quát.

 

Sau những nhận định trên, số 2 của Tài Liệu Làm Việc nói đến cách sử dụng, hay đúng hơn công dụng của Tài Liệu Làm Việc như sau:

 

2. Ðể cổ võ suy tư và thảo luận tiền khóa họp cũng như để giúp cho những phát biểu và trao đổi trong các phiên họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Tài Liệu Làm Việc trình bày những dữ kiện trên bình diện giáo lý và mục vụ liên quan đến Bí Tích Thánh Thể. Trong hai lãnh vực này, có sự dấn thân liên lĩ của các giám mục, để thi hành thừa tác vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản dân chúa. Thật vậy việc thực hành của giáo hội trên toàn thế giới cần phải được đối chiếu liên lỉ với giáo lý thường hằng được Kinh Thánh và Thánh Truyền nuôi dưỡng.

Cần phải kiểm điểm xem luật cầu nguyện có phù hợp với luật đức Tin hay không. Cần phải hỏi xem Dân Chúa có Ðức Tin như thế nào và đang sống ra sao, ngõ hầu Bí Tích Thánh Thể có thể luôn là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, cũng như của từng tín hữu, qua việc Phụng Vụ, qua nếp sống tu đức, qua việc giảng dạy giáo lý trong các môi trường văn hóa, xã hội và chính trị.

Từ những phản hồi đối với Tài Liệu Tổng Quát, người ta nhìn thấy được nhu cầu phải hiểu Bí Tích Thánh Thể theo ánh sáng của hai đặc tính nói về Bí Tích Thánh Thể là Nguồn mạch và là Chóp đỉnh trong Giáo Hội. Hy Tế của bí tích Thánh Thể là nguồn mạch, xét vì  Hy Tế Thánh Thể này tích chứa sức hữu hiệu của cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của Sự Phục Sinh, nhờ Lời mà Chúa đã phán và tác động của Chúa Thánh Thần. Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, xét vì Bí Tích này dẫn đến sự hiệp thông với Chúa, để thánh hóa và thần thiêng hóa con người, thành phần của một cộng đoàn được quy tụ lại quanh bàn tiệc của Chúa. Từ sự thật này, --- Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh, --- phát sinh sự dấn thân cho công cuộc biến đổi những thực tại trần thế. Ðó là chủ hướng chung của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến. Người ta có thể nói rằng trong Bí Tích Thánh Thể, có tích chứa ý nghĩa của Hy Tế của Chúa Giêsu. Thiên Chúa trao ban chính Mình ngài cách hoàn toàn và nhưng không, và con người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha, Ðấng yêu thương con người. Ðây là một thể hiện lưỡng diện của tình yêu, phù hợp cách nào đó với Bí Tích Thánh Thể, được hiểu như là Hy Tế và như là Bửa Tiệc.

Từ những trả lời nhận được, người ta ghi nhận rằng Tài Liệu Tổng Quát đã trình bày không những cái nhìn về Bí Tích Thánh Thể của phụng vụ theo truyền thống latinh, mà còn trình bày cái nhìn về Bí Tích Thánh Thể theo những phụng vụ của các truyền thống đông phương nữa. Ðây là điều hữu ích để nói lên điểm sáng và giải tỏa những điểm tối tiêu cực xảy ra tại nhiều nơi. Giờ đây Tài Liệu Làm Việc cũng cố gắng đi theo hướng này để trình bày toàn bộ truyền thống của giáo hội, chớ không phải chỉ trình bày theo cái nhìn của nghi thức la tinh mà thôi, mặc dù có những vấn đề chỉ thuộc riêng về nghi thức latinh này.

Vậy xin gởi đến Tài Liệu Làm Việc này, để những Chủ Chăn của các giáo hội địa phương suy nghĩ, ngõ hầu cùng với Dân Chúa, các ngài chuẩn bị cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến, trong đó các nghị phụ sẽ đề nghị cho vị Giám Mục Roma những điều hữu ích cho công cuộc canh tân đời sống giáo hội nhờ Bí Tích Thánh Thể.

 

Ðó là phần nhập đề của Tài Liệu Làm Việc.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(bản dịch Việt Ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page