Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 48 -

 

Yacob nhận và chúc lành hai con của Yuse

1 Xảy ra là sau những điều ấy; có kẻ nói với Yuse: "Này thân sinh ông ốm liệt!" Vậy ông đã đem hai con ông đi với ông: Manassê và Ephraim. 2 Người ta báo tin cho Yacob mà rằng: "Kìa Yuse con ông đến với ông". Israel gắng sức ngôì dậy trên giường. 3 Yacob nói với Yuse: "El-Shađđay đã hiện ra cho ta ở Luz trong đất Canaan và đã chúc lành cho ta. 4 Người đã phán với ta: "Này Ta làm cho ngươi sinh sôi nẩy nở: Ta sẽ cho ngươi thành một đại hội dân tộc và Ta sẽ ban đất này cho dòng giống ngươi sau ngươi làm sở hữu muôn đời". 5 Vậy từ bây giờ hai đứa con của ngươi, sinh ra cho ngươi ở đất Aicập trước khi ta vào Aicập với ngươi, chúng sẽ là của ta. Ephraim và Manassê sẽ là của ta cũng như Ruben và Simêôn. 6 Còn những con cái khác ngươi sẽ sinh ra sau chúng thì sẽ thuộc về ngươi; chúng sẽ đội danh các anh chúng để được gọi đến hương cơ nghiệp.

"7 Phần ta, vòng về từ Pađđan, ta đã mất Rakhel chết ở đất Canaan một đỗi đàng trước khi vào Ephrata. Và ta đã chôn cất vợ ta ở đó trên đường vào Ephrata - tức là Bêlem".

8 Israel vừa thấy các con của Yuse, thì hỏi: "Những đứa kia là ai?" 9 Yuse đáp lại với cha ông: "Ðó là những đứa con, Thiên Chúa đã ban cho con ở đây!" (Israel) mới bảo: "Ðem chúng lại cho ta, để ta chúc lành cho chúng". 10 Israel mắt đã lòa mờ vì tuổi già, không thể trông thấy nữa. Yuse đem chúng lại gần ông, và ông đã hôn và ôm lấy chúng. 11 Và Israel nói với Yuse: "Ta tưởng chừng không hề thấy lại mặt ngươi; thế mà này ThiênChúa lại đã cho ta thấy cả dòng giống ngươi". 12 Bấy giờ Yuse nhắc các con ra khỏi đầu gối ông, và phục mình xuống, mặt sát đất.

13 Yuse đặt cả hai, Ephraim bên phải ông, tức là bên trái Israel, và Manassê bên trái ông tức là bên phải Israel. Ông cho chúng xích lại gần (Israel). 14 Israel giơ tay phải đặt trên đầu Ephraim, tức là con thứ, và tay trái trên đầu Manassê, tức là chéo tay lại, vì Manassê là con cả. 15 Ðoạn ông chúc phúc cho Yuse và nói: "Ước gì Thiên Chúa, Ðấng mà trước nhan Người  cha ông ta, Abraham và Ysaac hằng đi đứng. Thiên Chúa, Ðấng chăn dắt ta suốt cả bình sinh cho đến ngày này.

"16 Thần sứ, Ðấng giựt thoát ta khỏi mọi hoạn nạn: chúc lành cho các trẻ này:

"Ước gì tên ta vọng lại trên chúng và tên của cha ông ta Abraham và Ysaac.

"Ước gì chúng nhung nhúc đông đảo ở giữa xứ".

17 Yuse thấy cha đặt tay phải trên đầu Ephraim thì lấy làm chướng mắt, ông mới nắm tay cha nhắc khỏi đầu Ephraim qua đầu Manassê. 18 Yuse thưa với cha: "Không phải thế, thưa cha, vì đứa này mới là con cả. Xin cha đặt tay phải trên đầu nó!" 19 Nhưng cha ông không chịu mà rằng: "Ta biết, hỡi con, ta biết: nó cũng thành một dân, nó cũng nên lớn, nhưng dù sao em nó sẽ nên lớn hơn nó và dòng giống em nó sẽ là đàn lũ dân tộc".

20 Và ngày ấy ông đã chúc lành cho chúng rằng: "Israel sẽ dùng ngươi chúc lành mà rằng: Ước gì ThiênChúa cho ngươi sánh tùy Ephraim và Manassê". Ông đã đặt Ephraim trước Manassê.

21 Israel nói với Yuse: "Này ta sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ ở với các ngươi và Người sẽ cho các ngươi về lại đất tổ tiên các ngươi. 22 Còn ta, ta cho ngươi một bả vai hơn phần anh em ngươi, ta đã giựt lấy tự tay quân Amôri, bằng cung kiếm của ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page