Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 19 -

 

Sôđôm bị hủy diệt

1 Hai Thần sứ vào Sôđôm vào lúc chiều tà. Lot thời ngồi ở cổng Sôđôm. Lot vừa thấy thì chỗi dậy nghinh đón họ và bái lạy mặt sát đất. 2 Ông nói: "Thưa các Ngài, xin các Ngài dời vào tệ xá, nghỉ lại đêm nay. Các Ngài rửa chân, rồi sớm mai các Ngài lên đường đi tiếp". Các vị ấy nói: "Không, chúng tôi ngủ đêm ngoài bùng binh". 3 Nhưng ông ra sức nài ép họ thì họ đã đi với ông vào nhà, và ông đã làm tiệc đãi họ. Ông đã làm bánh không men và họ đã dùng bữa.

4 Họ chưa đi ngủ thì dân thành người Sôđôm đã đến vây quanh nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ một ai. 5 Chúng kêu Lot ra mà bảo: "Ðâu rồi, hai người đến nhà anh đêm nay; anh đem họ ra đây cho chúng tôi biết họ chút nào!"

6 Lot ra bên ngoài cửa vào, và đóng ập cửa lại sau mình. 7 Ông nói: "Tôi van xin anh em. Ðừng làm sự dữ! 8 Nầy đây tôi có hai người con gái, chúng vẫn còn trinh, tôi xin đem chúng ra với các người; các người xử với chúng tùy sở thích các người. Nhưng riêng về những người kia, xin các người đừng làm điều gì, vì họ đã vào ngụ bóng mái nhà tôi". 9 Chúng bảo: "Xéo ra xa!" Và chúng nói: "Anh chàng trơ trọi một mình đến ngụ nhờ mà ại dám làm quan án! Bây giờ chúng ông còn làm dữ với mầy hơn là với chúng nó nữa". Và chúng áp vào người Lot, quá mạnh và tiến lại để đập phá cửa. 10 Những người kia chìa tay ra, kéo Lot vào với họ trong nhà, rồi đóng cửa lại.

11 Còn bọn người ở trước cửa nhà, thì họ làm cho quáng gà cả lũ từ bé đến lớn, al2m chúng không tài nào tìm thấy cửa.

12 Các người kia bảo Lot: "Ngươi còn có ai đâu đây nữa không? Con trai con gái và tất cả những gì ngươi có trong thành, ngươi hãy đem ra khỏi chốn nầy, 13 vì chúng ta sắp hủy diệt chốn nầy, quả lớn thật tiếng kêu oán phạt chúng trước nhan Yavê, và Yavê đã sai chúng ta đi hủy diệt thành nầy". 14 Lot đi ra nói với những người con rể sắp cưới các con gái ông; ôn gbảo: "Dậy, ra khỏi chốn nầy vì Yavê sắp hủy diệt thành". Nhưng các chàng rể của ông chỉ coi như thể ông nói diễu.

15 Khi hừng đông ló hiện, các thần sứ thối thúc Lot mà rằng: "Dậy, đem vợ và hai con gái ngươi sẵn đây đi, kẻo lại quyện đi theo vạ của thành". 16 Ông cứ chần chừ; các người kia mới nắm tay ông, tay vợ và hai con ông, bởi Yavê đã chạnh lòng thương ông. Họ đem ông ra mà bỏ lại ngoài thành. 17 Trong lúc các Ngài đem ông ra ngoài, thì Người bảo: "Hay lo cho thoát mạng mình; đừng có ngó lui; đừng dừng lại đâu trong vùng châu thổ; hãy lo chạy thoát lên núi, kẻo bị quyện theo". 18 Lot nói với họ: "Xin đừng thế, thưa Ngài. 19 Nầy tôi tớ của ngài đã được nghĩa trước nhan Ngài, và Ngài đã tỏ lượng nhân hải hà đối với tôi cho tôi được tính mạng an toàn. Nhưng tôi không thể chạy thoát lên núi được, sợ rằng tai ương cứ bám theo tôi và tôi chết mất. 20 Nầy, cái thành kia kìa gần bên dễ chạy trốn vào đó được, và nó có to tát gì? xin để cho tôi thoát thân đến đó. Nó có to tát gì đâu? Ðể cho tính mạng tôi sống được".

21 Và Người nói với ông: "Nầy Ta còn nể nang ngươi cả về điều ấy nữa, là sẽ không vùi đi thành ngươi nói đó. 22 Mau mau thoát thân vào đó, vì Ta không thể làm gì trước khi ngươi đến đó". Vì vậy người ta đã gọi tên thành là Soar.

23 Mặt trời vừa mọc, Lot vừa vào Soar, 24 thì Yavê mưa xuống Sôđôm và Gomora, diêm sinh và lửa tự nơi Yavê từ trời cao xuống. 25 Người đã vùi đi các thành ấy và tất cả vùng châu thổ cùng dân cư các thành hết thảy, đến cả mầm giống đất đai. 26 Vợ của Lot ngó lại đằng sau thì đã biến thành tượng muối.

27 Sáng mai Abraham dậy sớm ra chỗ ông đã đứng hầu Yavê. 28 Ông nhìn về phía Sôđôm và Gomara, và trên cả mặt vùng châu thổ, và ông thấy: thì này một làn khói bốc lên như khói lò đúc. 29 Khi Thiên Chúa hủy diệt các thành vùng châu thổ thì Người đã nhớ đến Abraham, và Người đã cho Lot khỏi trời lật đất vùi! trng khi các thành nơi Lot đã ở bì vùi đi.

 

Nguồn gốc dân Moab và Ammôn

30 Lot bỏ Soar đi lên ở trên núi với hai người con gái của ông, vì ông sợ không dám ở lại Soar. Ông ở trong một cái hang hàm một với hai người con gái của ông. 31 Cô cả mới nói với cô út: "Cha ta già rồi; trong xứ lại không có đàn ông nào đến với ta theo lối thường trong cả thiên hạ. 32 Nào! ta chuốc rượu cho cha ta uống và ta ngủ với ngài; như thế là sẽ lưu tồn dòng giống do bởi cha ta! 33 Và họ đã chuôc rượu cho cha họ uống trong chính đêm ấy, và cô cả đến ngủ với cha mà ông không hay biết lúc nào cô nằm lúc nào cô dậy. 34 Hôm sau cô cả nói với cô út: "Này đêm qua chị đã ngủ với cha. ta hãy chuốc rượu cha uống cả đêm nay nữa, rồi em vào ngủ với ngài. Như thế ta sẽ lưu tồn dòng giống do bởi cha ta".

35 Và họ đã chuốc rượu cho cha họ uống cả đêm ấy nữa, và cô út chỗi dậy đi ngủ với ông mà ôn gkhôn ghay biết lúc nào cô nằm, lúc nào cô dậy. 36 Hai con gái của Lot đã có thai với cha họ. 37 Cô đã sinh hạ một trai và cô gọi tên nó là Moab. Ðó là ông tổ của dân Moab còn đến ngày nay. 38 Cô út cũng đã sinh hạ một trai và cô gọi tên nó là Ben-Ammi. Ðó là ông tổ dân Ammôn còn đến ngày nay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page