Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 03 -

 

Sa ngã

1 Và rắn là vật tinh ranh hơn moi dã thú Yavê Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Hẳn Thiên Chúa đã phán: Các ngươi không được ăn cây nào trong vườn?" 2 Người đàn bà nói với rắn: "Quả cây trong vườn chúng tôi được ăn. 3 Nhưng về quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán: Các ngươi không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết". 4 Và rắn đã nói với người đàn bà: "Chẳng chét chóc gì đâu! 5 Quả nhiên Thiên Chúa biết: ngày nào các người ăn nó, mắt các người sẽ mở ra và các người sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu". 6 Và người đàn bà đã nhìn: quả là cây ăn phải ngon. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quí thực, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn. 7 Và mắt cả hai đứa đã mở ra. Và chúng biết là chúng trần truồng. Chúng đã khâu lá vả làm khố cho mình.

8 Chúng nghe tiếng bước Yavê Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm, và người với vợ đi núp mình khuất mặt Yavê Thiên Chúa giữa những cây trong vườn. 9 Và Yavê Thiên Chúa gọi người mà rằng: "Ngươi ở đâu?" 10 Và người nói: "Tôi nghe tiếng bước chân của Người trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần truồng, nên tôi đã núp mình đi". 11 Và Người đã phán: "Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng? Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn!" 12 Và người thưa: "Người đàn bà mà Người đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây cho tôi, nên tôi đã ăn".

13 Và Yavê Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Tại sao ngươi làm thế?"

Và người đàn bà thưa: "Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn".

14 Và Yavê Thiên Chúa phán với con rắn:

"Bởi ngươi đã làm thế,

thì ngươi hãy là đồ chúc dữ,

giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy!

Ngươi hãy lê bụng và ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi!

15 Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân".

16 Với người đàn bà, Người phán: "Ta sẽ gia tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén của ngươi! Trong đau đớn, ngươi sẽ sinh con đẻ cái. Với chồng ngươi, ngươi hăm hở đon đả. Nhưng nó, nó sẽ thống trị ngươi".

17 Và với người, Người phán: "Vì ngươi nghe theo tiếng vợ mà ăn cây Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi không được ăn, thì đất đai hãy là đồ chúc dữ vì cớ ngươi, có đau khổ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi.

18 Những gai cùng góc, nó sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ lả ngoài đồng nội.

19 Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất vì tự đất ngươi được rút ra.

Bởi ngươi là bụi đất ngươi sẽ trở về đất bụi".

20 Người gọi tên vợ mình là "Eva" vì bà là mẹ các sinh linh hết thảy. 21 Và Yavê Thiên Chúa đã làm cho người và vợ nó áo chùng bàng da thú mà mặc cho chúng. 22 Và Yavê Thiên Chúa đã phán: "Này người đã nên như một trong chúng ta để biết được tốt xấu. Bây giờ phải làm sao cho nó đừng giương tay hái cả cây sự sống nữa mà ăn, hầu được sống mãi mãi". 23 Vậy Yavê Thiên Chúa đã xua người khỏi vườn Eden để nó canh tác đất đai tự đó nó đã được rút ra. 24 Và Người đã đuổi người đi. Và ở phía đông vườn Eden Người đặt trấn đóng những Kêrubim và gươm hỏa hào chớp chớp để canh giữ lối cây sự sống.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page