Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 37 -

 

Yuse và các anh em ông

1 Còn Yacob thì ở lại trong xứ cha ông cư ngụ, trong xứ Canaan.

2 Ðây là sự tích về Yacob.

Yuse lên mười bảy tuổi thì đi chăn cừu với các anh - cậu còn trẻ - làm một với các con của Bilhah, và các con của Zilpah, vợ của cha cậu. Và Yuse đem mách với cha họ tiếng đồn không hay về họ. 3 Israel thương Yuse hơn hết các con cái ông, vì cậu đối với ông là con lúc tuổi già. Ông đã làm cho cậu một cái áo thụng. 4 Các anh thấycậu được cha thương hơn các anh hết thảy thì thù ghét và không thể nói với cậu một lời hòa nhã.

5 Yuse đã chiêm bao thấy mộng và thuật lại cho các anh làm họ càng ghét cậu hơn nữa. 6 Cậu nói với họ: "Nghe này, giấc mộng tôi đã chiêm bao: 7 Này, chúng ta đang bó lượm lúa giữa đồng, thì này lượm lúa tôi vươn dậy, đứng thẳng lên. Và này các lượm lúa của các anh châu lại và phục lạy lượm lúa của tôi". 8 Các anh mới nói với cậu: "Họa chăng mày muốn làm vua trên chúng tao hay cai quản chúng tao sao?" Họ lại càng ghét cậu hơn nữa vì những giấc mộng và lời lẽ của cậu.

9 Cậu lại chiêm bao thấy mộng khác nữa và cậu kể lại cho các anh. Cậu nói: "Này tôi lại chiêm bao thấy mộng: này mặt trời mặt trăng và mười một ngôi sao phục lạy tôi". 10 Cậu kể lại cho cha và các anh cậu và cha cậu quở mắng cậu và nói với cậu: "Cáimộng mày chiêm bao đó là gì? Họa chăng chúng tao phải đến, tao, mẹ mày và các anh mày phục lạy mày sát đất?" 11 Các anh đâm ghen ghét cậu nhưng cha cậu thì đã ghi lại chuyện ấy.

 

Yuse bị anh em bán

12 Các anh của cậu đi chăn cừu dê của cha họ ở Sikem. 13 Israel mới bảo Yuse: "Không phải các anh con đang chăn (cừu) ở Sikem đấy ư? Lại đây, ta muốn sai con đến với chúng!" Cậu đáp: "Này con đây!" 14 Người cha nói: "Con đi xem các anh con có được an lành không, cừu dê có an lành không, rồi đem tin về cho ta biết". Và ông cụ đã sai cậu từ thung lũng Hêbrôn và Yuse đã đến Sikem. 15 Có người gặp cậu, thấy sao cậu đang lang thang ngoài đồng. Người ấy mới hỏi rằng: "Anh tìm gì vậy?" 16 Cậu nói: "Tôi đang tìm các anh tôi, xin ông nói cho tôi biết hiện họ chăn (súc vật) ở đâu?" 17 Người kia nói: "Họ đã trẩy đi khỏi đây rồi. Vì tôi nghe họ nói: Ta hãy đi Ðôtan". Vậy Yuse đã đi theo đàng sau các anh, và đã tìm thấy họ ở Ðôtan.

18 Họ đã nhìn ra cậu từ đàng xa. Trước khi cậu lại gần với họ, họ đã lập mưu giết cậu. 19 Họ nói với nhau: "Này, lão tướng mộng đến rồi kìa! 20 Bây giờ, nào, ta giết quách nó đi av2 vất nó vào một hầm nước nào đó. Rồi ta cứ nói: thú dữ đã ăn thịt nó, để xem mộng với mị của nó sẽ ra sao?"

21 Nhưng Ruben nghe được và đã cứu cậu khỏi tay họ, và nói: "Ta chớ hại đến tính mạng nó!" 22 Ruben nói với họ: "Ðừng đổ máu! Hãy vất nó trong hầm nước kia kìa trong sa mạc, chứ đừng tra tay hại nó". Ấy là để cứu cậu khỏi tay họ mà cho về lại với cha. 23 Yuse vừa đến với các anh thì họ lột áo Yuse, cái áo thụng trên mình cậu, 24 đoạn họ lôi cậu đi mà vất cậu xuống hầm nước, nhưng hầm ấy trống rỗng không có nước. 25 Rồi họ ngồi xuống dùng bữa.

Ngước mắt lên họ nhìn, thì này có đoàn lữ hành dân Ismael từ Galaad đến. lạc đà của họ chở sơn dính, nhữ hương, nhựa thơm, họ đang trên đường tải xuống Aicập. 26 Yuđa nói với anh em: "Giết em chúng ta và vùi máu nó nào có lợi gì? 27 Thôi, ta bán quách n1o cho người Ismael, để ta đừng tra tay trên nó: vì nó là em ta cũng thịt mình ta". Và anh em đã nghe [Yuđa].

28 Lúc ấy những người lái buôn Mađian ngang qua. Họ đã kéo Yuse lên khỏi hầm nước. Và họ đã bán Yuse cho người Ismael, hai mươi lạng bạc. Và người ta đã đem Yuse đi Aicập.

29 Ruben trở lại hầm nước, thì này Yuse không còn trong hầm nữa và ông xé áo mình ra, 30 và trở về với các em mà nói: "Thằng bé không còn nữa, thế thì tôi biết đi đâu?"

31 Bấy giờ họ lấy áo của Yuse, giết một con dê đực và nhúng áo vào máu, 32 đoạn gởi áo thụng kia đi. Họ đem về cho cha họ và nói: "Chúng tôi đã gặp thấy cái này. Hãy xem thử có phải là áo của con cha hay không?" 33 Ông nhìn xem và nói: "Thực áo con ta, thú dữ ăn thịt nó rồi. Yuse dã bị vồ xé mất rồi". 34 Và Yacob xé áo mình ra, thắt lấy bao bị ngang mình. Và ông để tang con ông lâu ngày. 35 Con trai con gái ông có đến an ủi ông, nhưng ông không màng được an ủi. Ông nói: "Ta sẽ để tang con ta mà xuống âm phủ với nó". Và cha cậu đã than khóa cậu.

36 Người Mađian ở Aicập đã bán cậu cho Pơtiphar, một thái giám của Pharaô, quan cai thị vệ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page