Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 38 -

 

Yuđa và Thamar

1 Xảy ra là vào thời ấy Yuđa rời bỏ anh em mà xuống ghé thăm một người Ađullam có tên là Khirah. 2 Ở đó Yuđa thấy con gái một người Canaan tên là Shua, ông đã cưới và đến với nàng. 3 Nàng có thai và sinh con và nàng gọi tên nó là Er. 4 Nàng lại có thai và sinh con và nàng gọi nó là Onan. 5 Nàng còn sinh con lần nữa và gọi tên nó là Shêlah. [Nàng] ở tại Kơzib lúc nàng sinh nó.

6 Yuđa cưới vợ cho Er, trưởng nam của ông, tên nàng là Thamar. 7 Nhưng Er con đầu lòng của Yuđa là kẻ ác đức trước mắt Yavê, nên Yavê đã phạt phải chết. 8 Yuđa mới bảo Onan: "Con hãy phối hiệp với vợ anh con và kết hôn với chị và gầy dòng giống cho anh con". 9 Song Onan biết là (con sinh ra) không kể là dòng giống mình, nên mỗi khi ph61i hiệp với vợ anh thì hắn để mất tinh dưới đất cố ý không cho anh được có dòng giống. 10 Hắn đã làm điều thất đức trước mắt Yavê; nên Người cũng phạt nó phải chết. 11 Yuđa mới bảo Thamar, con dâu của ông: "Con hãy về ở góa nơi nhà cha con, chờ khi nào Shêlah, con ta lớn đã". Ông nghĩ: "Kẻo nó cũng chết nữa như các anh nó". Vậy Thamar đã lui về nhà cha nàng.

12 Thời gian đã qua lắm ngày và con gái của Shua, vợ của Yuđa đã chết. Mãn tang vợ rồi, Yuđa đi lên, ông cùng Khirah, người bạn ở Adullam, đến với những thợ xén lông cừu ở Timna. 13 Người ta mách cho Thamar rằng: "Này bố chồng của chị lên Timna xén lông cừu đó". 14 Bấy giờ nàng cởi y phục góa bụa đi, lấy khăn choàng và phủ kín mình, rồi nàng ngồi ở ngõ vào Enaim, trên đường đi đến Timna. Là vì nàng thấy Shêlah đã lớn, mà người ta lại không cho nàng làm vợ nó.

15 Yuđa thấy nàng, cho nàng là một gái điếm, vì nàng đã che kín cả mặt mày. 16 Ông tạt qua phía nàng trên đường và nói: "Cô cho phép tôi đến với cô!" Vì ông không biết đó là con dâu của ông. Nàng nói: "Nhưng ông cho em gì nào để ông đến với em?" 17 Ông đáp: "Tôi sẽ gửi đến một con dê lấy tự trong đàn". Nàng nói: "Miễn là ông cho gì làm của cầm cho đến khi nào ông gửi đến". 18 Ông hỏi: "Tôi phải cho cô của cầm nào?" Nàng thưa: "Cái triện, giây đeo, và cây gậy nơi tay ông". Và ông đưa cho nàng, rồi đến với nàng. Và nàng đã có thai với ông. 19 Xong, nàng chỗi dậy, đi mất và cởi bỏ khăn choàng, nàng mặc lại y phục gía bụa của nàng.

20 Yuđa gởi dên con đến, nhờ tay người bạn Adullam, để lấy lại của cầm nơi tay người đàn bà. Nhưng ông kia không tìm ra. 21 Ông ấy hỏi người tại chỗ rằng: "Ðâu rồi cô gái điếm ở Enaim, trên đàng?" Người ta mới nói: "Có đâu cô gái điếm ở đây!" 22 Ông kia về lại với Yuđa và nói: "Tôi không tìm ra được cô ấy, và người tại chỗ nói: Có đâu gái điếm ở đây!" 23 Yuđa nói: "Cho nàng giữ lấy cả. Kẻo ta hóa nên trò nhuốc cho thiên hạ. Ðó tôi đã gởi dê con kia rồi, và ông, ông đã không tìm ra được".

24 Chừng ba tháng sau, người ta tin cho Yuđa hay rằng: "Thamar, con dâu của ông đã đi làm điếm và này nó đã chửa hoang nữa". Yuđa bảo: "Thì điệu nó ra mà thiêu sống nó đi".

25 Trong lúc người ta điệu nàng ra, nàng gởi người đến nói với bố chồng: "Tôi đã có thai với người có những vật này. Xin hãy nhìn xem triện, giây đeo và gậy này của ai!" 26 Yuđa nhận ra thì nói: "Nó đã ở trọn nghĩa hơn tôi, bởi tôi đã không cho nó Shêlah, con tôi" Và khi đó ông không còn có việc tri giao vợ chồng với nàng.

27 Ðến buổi lâm bồn, thì này nàng có mang hai đứa sinh đôi. 28 Khi nàng sinh nở, một đứa đưa tay, bà đỡ cầm lấy cột vào tay một chỉ điều, và nói nó đã ra trước. 29 Nhưng nó vừa co tay, thì em nó đã ra rồi. Bà mới nói: "Thật mày đã phá rào!" Nên người ta đã gọi tên nó là Pares. 30 Sau đó anh nó mới ra, tay có chỉ điều. Và người ta đã gọi tên nó là Zêrakh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page