Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 30 -

 

1 Rakhel thấy mình không sinh được con cho Yacob, thì đâm ghen với chị. Bà nói với Yacob: "Cho tôi có con, bằng không thì tôi chết mất". 2 Yacob mới nổi nóng lên với Rakhel và nói: "Nào tôi có thay chỗ Thiên Chúa đâu, Ðấng đã từ chối không cho mình hoa quả lòng dạ?" 3 Bà mới nói: "Nầy có Bilhah là tớ gái của tôi, ông hãy phối hợp với nàng, để nàng đẻ con trên vế tôi, và nhờ nàng tôi cũng được có con". 4 Và bà đã dâng Bilhah, đứa tớ gái của bà cho ông làm vợ. Yacob đã phối hợp với nàng. 5 Bilhah đã có thai và sin con trai cho Yacob. 6 Và Rakhel nói: "Thiên Chúa da94 xử cho tôi và Người cũng đã nghe tiếng tôi. Và đã cho tôi một đứa con". Bởi thế bà gọi tên nó là Ðan. 7 Bilhah - tớ gái của Rakhel - còn có thai và sinh con thứ cho Yacob. 8 Và Rakhel nói: "Tôi đã chiến đấu với chị tôi những trận phi phàm, mà tôi cũng thắng được". Và bà đã gọi tên nó là Neptali. 9 Lêa thấy mình hết đẻ, thì bà đã lấy Zilpah, tớ gái của bà, mà dâng nàng làm vợ cho Yacob. 10 Zilpah, tớ gái của Lêa đã sinh con trai cho Yacob. 11 Và Lêa nói: "Vận may" và bà gọi tên nó là Gađ. 12 Zilpah, tớ gái của Lêa sinh con thứ cho Yacob. 13 Và Lêa nói: "Hạnh phúc của tôi! Các bạn gái sẽ khen tôi có phúc". Và bà gọi tên nó là Asher.

14 Ðến mùa gặt lúa miến, Ruben đi ra và tìm được ngải yêu ngoài đồng. Nó đem về cho Lêa mẹ nó. Rakhel mới nói với Lêa: "Chị cho tôi quả ngải yêu của con chị!" 15 Bà kia đáp lại: "Cướp chồng tôi còn quá ít hay sao mà cô còn muốn đoạt quả ngải yêu của con tôi nữa?" Rakhel mới nói: "Ðã thế thì đêm nay ông hãy nằm với chị bù lại quả ngải yêu của con chị". 16 Ban chiều khi Yacob từ ngoài đồng về, Lêa ra đón và nói: "Ông phải đến với tôi, vì tôi đã thuê được ông bằng những quả ngải yêu của con tôi". Và ông đã nằm với bà đêm ấy. 17 Và Thiên Chúa đã nhậm lời Lêa. Và bà đã có thai và sinh cho Yacob người con thứ năm. 18 Và Lêa nói: "Thiên Chúa đã trả công cho tôi bởi tôi đã dâng nữ tỳ của tôi cho chông tôi" - và bà đã gọi tên con là Yssakhar. 19 Lêa lại có thai và sinh cho Yacob người thứ sáu. 20 Và Lêa nói: "Thiên Chúa đã cho tôi một quà tặng quí hóa, lần nầy chồng tôi sẽ ở chung với tôi, vì tôi đã sinh hạ cho ông sáu đứa con". Và bà gọi tên là Zabulon. 21 Sau đó bà sinh một con gái, và bà gọ tên nó là Ðinah.

22 Thiên Chúa đã nhớ đến Rakhel; Thiên Chúa nhậm lời bà, và cho bà được khai hoa nở nhụy. 23 Bà đã có thai và sinh con trai, và bà nói: "Thiên Chúa đã cất nỗi hổ nhục của tôi". 24 Và bà gọi tên con là Yuse, mà rằng: "Xin Yavê thêm cho tôi một trai khác nữa!"

 

Yacob làm giàu

25 Khi Rakhel đã sinh ra Yuse, thì Yacob nói với Laban: "Ðể cháu đi về quê hương, đất nhà. 26 Xin trao trả cháu vợ con cháu, cháu đã giúp việc cậu vì chúng, để cháu lui về, quả cậu cũng biết cháu đã giúp việc cậu thế nào". 27 Laban nói với ông: "Nếu anh có tình với tôi... Tôi bói được rằng Yavê đã chúc lành cho tôi vì cớ anh". 28 Và ông nói: "Anh cứ định công bao nhiêu đi, tôi sẽ trả". 29 Yacob đáp: "Cậu biết cháu đã giúp việc cậu thế nào, và thú vật của cậu ra sao dưới tay cháu. 30 Trước cháu thì chả có là bao, rồi sau cháu thì đã lan tràn đầy dẫy và Yavê đã chúc lành cho cậu. Thì nay, đến bao giờ cháu mới làm lụng được cho gia đình cháu?" 31 Laban nói: "Tôi biết lấy gì trả cho anh?" Yacob đáp: "Cậu đừn trả gì cho cháu cả, nếu cậu làm cho cháu theo điều cháu nói đây, cháu sẽ lại chăn cừu cho cậu.

"32 Hôm nay cháu sẽ rảo qua tất cả đàn cừu của cậu; cậu hãy tách riêng ra khỏi đàn mọi con lấm chấm hay lốm đốm - và mọi con chiên lông xẫm trong đàn cừu - những con dê nào lốm đốm, lấm chấm: đó là phần công cháu. 33 Mai ngày, sự công tâm sẽ trả lời thay cháu: khi cậu đến duyệt qua phần công cháu: hễ con dê nào không lấm chấm hay lốm đốm, hay con cừu nào không lông xẫm, thì đó là đồ ăn cắp nơi cháu". 34 Laban nói: "Ðược! Hãy y theo lời anh nói". 35 Ngày hôm ấy, (Laban) tách riêng ra những con dê đực có rằn hay lốm đốm, mọi con dê cái lấm chấm hay lốm đốm; và tất cả những gì có vết trắng ở trên, và mọi con cừu lông xẫm. Và ông đã trao tay các con trai ông. 36 Và ông đặt giữa ông và Yacob một khoảng cách ba ngày đường. Và Yacob đã chăn đàn cừu còn lại của Laban.

37 Yacob lấy những nhành tươi bạch dương, - hạnh đào và tiêu huyền - bóc vỏ thành những sọc trắng, để trần dác trắng của nhánh cây ra. 38 Rồi ông cắm các nhánh ông đã bóc vỏ trước mặt dê cừu bên bồn, bên máng nước, nơi dê cái đến uống nước và lẹo nhau trong lúc chúng đến uống (nước). 39 Bởi chúng lẹo nhau trước nhành cây, thì chúng đẻ dê con có rằn, lấm chấm, lốm đốm. 40 Yacob tách cừu đực ra, ông quay mặt cừu cái tới vật có vằn, tới tất cả những chiên cừu lông xẫm của Laban. Và như vậy ông gây cho mình những đàn thú riêng và không để chung với dê cừu của Laban. 41 Mỗi khi những dê cừu vạm vỡ động đực, Yacob mới để nhánh cây nơi bồn nước trước mặt cừu, để chúng lẹo nhau trước nhánh cây. 42 Còn khi có những dê cừu gầy yếu, thì ông không để, và như vậy gầy yếu là phần của Laban, vạm vỡ thì thuộc về Yacob. 43 Và con người ấy đã nên giàu có lắm lắm; ông có vô số cừu dê, tớ gái tớ trai, lạc đà và lừa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page