Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 21 -

 

Sinh Ysaac

1 Yavê đã đoái viếng Sara như Người đã phán và Yavê đã làm cho Sara như Người đã nói. 2 Sara đã có thai và sinh con trai cho Abraham vào lúc tuổi già, vào thời Thiên Chúa đã nói, 3 Abraham gọi tên con ông là Ysaac, trẻ đã sinh ra cho ông, đứa con Sara đã sinh hạ cho ông. 4 Và Abraham đã cắt bì cho Ysaac con ông, khi nó sinh được tám ngày, như Thiên Chúa đã truyên cho ông. 5 Abraham thọ được một trăm tuổi, khi Ysaac con ông sinh ra cho ông. 6 Và Sara nói: "Thiên Chúa đã làm cho tôi cười được. Ai ai nghe biết sẽ cười tôi". 7 Và bà nói:

"Nào ai dám báo tin cho Abraham:

Sara sẽ cho con bú!

mà quả tôi đã sinh trai cho tuổi già của ông!"

 

Ðuổi Hagar và Ismael

8 Con trẻ lớn lên và thôi bú. Abraham làm cỗ lớn ngày Ysaac thôi bú. 9 Sara thấy đứa con Hagar, người Aicập đã sinh ra cho Abraham, chơi với Ysaac con bà, 10 thì nói với Abraham: "Ông hãy đuổi đứa thị tỳ ấy đi, cùng với con nó, vì con của đứa thị tỳ không có quyền thừa tự làm một với con tôi, với Ysaac". 11 Câu chuyện làm Abraham đau lòng chướng mắt lắm vì cớ con ông. 12 Nhưng Thiên Chúa phán cùng Abraham: "Ngươi đừng đau lòng chướng mắt vì cớ con trẻ và người thị tỳ của ngươi. Mọi điều Sara nói với ngươi, ngươi hãy nghe theo, vì nơi Ysaac ngươi sẽ có dòng giống đội tên ngươi. 13 Còn đứa con của thị tỳ, Ta cũng sẽ cho thành một dân lớn, vì nó cũng là dòng giống ngươi". 14 Sáng ngày, Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bì nước mà trao cho Hagar; đoạn ông đặt đứa bé trên vai nàng mà thải nàng đi. Nàng ra đi lang thang trong sa mạc Bơer-Sêba.

15 Nước đã hết trong bì. Nàng vất đứa bé dưới một bụi cây, 16 rồi đi ngồi phệt xuống đối diện lại đằng xa chừng một mũi tên bắn, nàng nói: "Miễn sao tôi đừng thấy đứa bé chết". Và nàng ngồi xuống đối diện lại. Và đứa bé òa tiếng khóc.

17 Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ; và tự trời Thần sứ Thiên Chúa phán gọi Hagar và nói với nàng: "Gì vậy Hagar? Ðừng sợ vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ, ở ngay chỗ nó nằm. 18 Dậy, bồng lấy đứa trẻ, tay ghì chặt lấy nó, vì Ta sẽ cho nó thành một dân lớn". 19 Và Thiên Chúa mở mắt cho nàng thấy giếng nước và nàng đi kín đầy bì nước mà cho đứa bé uống.

20 Thiên Chúa đã ở cùng đứa trẻ, n1o lớn lên thì đã ở trong sa mạc và thành người thiện xạ cung tên. 21 Nó lưu lại trong sa mạc Pharan. Và mẹ nó đã cưới vợ cho nó, người đất Aicập.

 

Abraham và Abimêlek

22 Thuở ấy, Abimêlek và Pikol, tướng binh của ông nói với Abraham rằng: "Có Thiên Chúa ở với ông trong mọi sự ông làm. 23 Vậy bây giờ ông hãy lấy Thiên Chúa thề với tôi đây: là ông sẽ không lường gạt tôi, và tông dòng hậu duệ của tôi, và như chiếu theo tình nghĩa tôi có với ông, ông sẽ xử với tôi cùng với xứ ông tới ngụ nhờ". 24 Và Abraham đã nói: "Tôi xin thề".

25 Abraham trách Abimêlek nhân vụ giếng nước đã bị bọn tôi tớ của Abimêlek chiếm đoạt. 26 Abimêlek nói: "Tôi không được biết ai làm điều ấy. Và ngay cả ông cũng đã không trình cho tôi hay, và mãi đến hôm nay, chính tôi cũng không hề nghe đến". 27 Abraham đã lấy chiên bò tặng Abimêlek và hai người đã kết ước với nhau. 28 Abraham để riêng ra bảy con chiên cái trong đàn cừu. 29 Abimêlek mới hỏi Abraham: "Gì vậy bảy con chiên cái kia, ông để riêng ra đó?" 30 Và ông đáp: "Là để ông nhận lấy bảy con chiên cái ấy tự tay tôi. Ngõ hầu chúng ta làm tang chứng bảo đảm tôi đã đào cái giếng nầy". 31 Do đó mà người ta đã gọi chỗ ấy là Bơer-Sêba, vì ở đó hai bên đã thề với nhau.

32 Họ đã kết ước ở Bơer-Sêba. Ðoạn Abimêlek và Pikol tướng binh của ông, chỗi dậy mà trở về đất Philitin. 33 Abraham đã trồng một cây ngự liễu ở Bơer-Sêba và ở đó ông kêu cầu Danh Ðức Yavê Thiên Chúa vạn đại. 34 Abraham đã ngụ ở đất Philitin nhiều ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page