Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 08 -

 

Nước rút

1 Và Thiên Chúa đã nhớ đến Noê, và mọi mãnh thú, mọi thú vật ở trong chiếc tàu làm một với ông. Và Thiên Chúa cho gió thổi ngang trên đất và nước đã dặt xuống. 2 Bấy giờ các mạch nước uông mang và tò vò các tầng trời đóng lại, và trời đã tạnh mưa. 3 Và nước đã rút dần dần khỏi mặt đất. Mãn một trăm năm mươi ngày thì nước đã giảm. 4 Tháng bảy ngày bảy tháng ấy tàu đã đậu lại trên núi non (xứ) Asarat. 5 Nước cứ giảm dần cho đến tháng mười. Vào tháng mười, ngày mồng một tháng ấy, các đỉnh núi đã ló hiện.

6 Mãn bốn mươi ngày, Noê mở cửa sổ ông đã làm. 7 Và ông thả ra con quạ. Nó bay ra lượn đi lượn lại cho đến khi nước đã cạn trên đất. 8 Và từ trong, ông thả bồ câu để xem nước đã chảy bớt khỏi mặt đất chưa. 9 Nhưng con bồ câu không tìm ra đâu đậu chân được thì trở về lại với ông trong tàu, vì nước vẫn còn trên mặt toàn cõi đất. Ông đã giương tay, đón lấy nó mà đem vào với mình trong tàu. 10 Ông còn đợi bảy ngày nữa mới lại thả bồ câu ra khỏi tàu. 11 Con bồ câu trở vầ lại với ông, lúc xế chiều. Và này nơi mỏ n1o có cành lá ôliu mới ngắt. Vậy Noê biết là nước đã chảy bớt đi khỏi đất. 12 Ông còn đợi thêm bảy ngày kh1c nữa, rồi thả bồ câu ra. Nhưng nó đã không trở về lại với ông nữa.

13 Năm sáu trăm lẻ một (đời Noê) tháng giêng ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô cạn trên đất. Noê lật mái tàu để ngó, thì này mặt đất đã khô cạn. 14 Tháng hai ngày hai mươi bảy tháng ấy đất đã khô ráo.

 

Ra khỏi tàu

15 Thiên Chúa phán bảo Noê rằng: "16 Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ ngui, con cái ngươi và vợ của chúng làm một với ngươi. 17 Mọi thú vật ở với ngươi, thuộc mọi loài xác thịt: Chim chóc, thú vật, mọi loài côn trùng bò trên đất: ngươi cũng cho chúng ra làm một với ngươi, để chúng nhung nhúc đầy trên đất và sinh sô nảy nở trên đất". 18 Và Noê đã ra cùng con cái ông, vợ ông và vợ con cái ông làm một với ông. 19 Mọi mãnh thú, mọi thứ côn trung, mọi thứ chim chóc, mọi giống bò trên đất, theo tông giống của chúng, đều đã ra khỏi tàu.

20 Và Noê đã xây một tế đàn dâng kính Yavê. Ông đã lấy trong các thú vật thanh sạch và trong các thứ chim thanh sạch mà làm lễ thượng hiến trên tế đàn. 21 Và Yavê đã ngửi hinh hương trấn nộ. Và Yavê đã nói trong lòng: "Ta sẽ không còn rủa độc đất đai lần nữa vì cớ loài người. Vì ngay từ thiếu thời lòng chúng chỉ nặn ra sự dữ. Ta sẽ không còn đả phá chúng sinh lần nữa như Ta đã làm.

22 Bao lâu đất được còn ngày, tất sẽ không ngơi gieo gặt, lạnh nóng, hạ đông, đêm ngày".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page