Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 29 -

 

Yacob tới nhà Laban

1 Yacob bước chân ra đi đến đất con cái phương Ðông. 2 Chàng nhìn và nầy trong đồng có một cái giếng, và gần giếng có ba đàn cừu nằm bên: quả nhờ giếng ấy mà dân trong vùng cho súc vật uống; một viên đá lớn đậy miệng giếng. 3 Khi hết thảy các đàn súc vật đã tụ họp lại đó, thì người ta vần viên đá khỏi miệng giếng, mà cho dê cừu uống nước, đoạn lại vần viên đá vào chỗ cũ trên miệng giếng. 4 Yacob nói với họ: "Bà con ở đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ Haran tới". 5 Chàng hỏi họ: "Bà con có biết Laban, con cụ Nakhor không?" Họ đáp: "Chúng tôi biết!" 6 Chàng lại hỏi: "Ông ấy mạnh khỏe chứ?" Họ đáp: "Ông ấy mạnh khỏe; và kìa Rakhel, con gái ông ấy đã đến cùng đàn cừu". 7 Chàng nói: "Ngày còn sớm chán, không phải là lúc lùa súc vật về! Bà con cha dê cừu uống rồi lại thả chăn đi!" 8 Họ nói: "Không thể được, trước khi tất cả các đàn vật tụ họp lại và người ta vần viên đá khỏi miệng giếng: bấy giờ chúng tôi mới được cho cừu dê uống nước".

9 Chàng còn đang chuyện trò với họ thì Rakhel đến với dê cừu của cha nàng, vì nàng là một cô chăn cừu. 10 Yacob vừa thấy Rakhel, con của Laban, cậu của chàng, và dê cừu (của) Laban, cậu của chàng, thì Yacob tiến lại lăn viên đá khỏi miệng giếng và cho dên cừu của Laban, cậu của chàng uống. 11 Rồi Yacob lại hôn mặt Rakhel mà òa lên khóc. 12 Yacob cho Rakhel biết chàng có họ với cha nàng av2 là con của Rêbêca. Nàng liền chạy đi báo tin cho cha nàng. 13 Laban thoạt nghe tin Yacob là con em gái mình, thì ông chạy ra gặp chàng, và ông ôm lấy cháu mà hôn lấy hôn để, đoạn dẫn về nhà ông. Và Yacob đem hết các điều ấy thuật lại cho Laban. 14 Và Laban bảo chàng: "Kỳ thực cháu là xương thịt của cậu!" và Yacob đã ở lại với ông một tháng chẵn.

 

Ycob cưới hai vợ

15 Laban nói với Yacob: "Phải chăng vì anh là thân thích với tôi, anh lại đi giúp việc tôi không công?" Anh cứ bảo cho tôi biết côn ganh bao nhiêu?" 16 Vả Laban có hai người con gái, tên cô lớn là Lêa, và tên cô bé là Rakhel. 17 Mắt Lêa lờ đò; còn Rakhel lại dáng dấp xinh đẹp, dung nhan mỹ miều. 18 Yacob đã phải lòng rakhel. Chàng đáp: "Cháu sẽ giúp việc cậu bảy năm để được Rakhel, cô gái bé của cậu". 19 Laban nói: "Thà để nó cho anh, hơn là để cho một người dưng: anh hãy ở với tôi".

20 Vậy Yacob đã giúp việc bảy năm vì Rakhel. Những năm ấy đối với chàng chỉ như vài ngày thôi bởi chàng quá yêu nàng. 21 Rồi Yacob nói với Laban: "Xin cậu cho cháu con vợ của cháu, vì thời gian của cháu đã mãn rồi, để cháu được phối hiệp với nàng". 22 Laban mới hội họp lại mọi người trong ấp và mở tiệc. 23 Chiều đến, ông lấy Lêa con ông mà dẫn đến cho chàng, và chàng đã phối hiệp với nàng. 24 Laban đã cho Zilpah, tớ gái của ông làm tớ gái cho Lêa, con gái ông. 25 Sáng ngày ra, thì té ra là Lêa! Chàng mới nói với Laban: "Cậu làm gì thế với cháu? Không phải vì Rakhel mà cháu đã giúp việc cậu đấy sao? Tại sao cậu đã phỉnh lừa cháu?" 26 Laban đáp lại: "Nơi chúng tôi không có thói gả con út trước con cả! 27 Hãy qua trọn tuần lễ cưới với cô ấy, rồi người ta cũng cho anh cả cô kia nữa, đáng công anh còn giúp việc tôi khoảng bảy năm nữa mà!" 28 Và Yacob đành phải làm như thế. Chàng qua trọn tuần lễ cưới với cô ấy. Rồi Laban đã gả Rakhel, con ông làm vợ chàng. 29 Laban đã cho Bilhah, tớ gái của ông làm tớ gái cho Rakhel, con gái ông. 30 Chàng đã phối hiệp với cả Rakhel, và yêu Rakhel hơn Lêa; chàng còn ở giúp việc Laban bảy năm khác nữa.

 

Các con của Yacob

31 Yavê thấy Lêa bị rẻ rúng, thì đã cho khai hoa nở nhụy; còn Rakhel cứ phải hiếm hoi. 32 Lêa đã có thai và sinh con trai và bà gọi tên con là Ruben, vì bà nói: "Yavê đã nhìn đến nỗi khốn cùng của tôi - bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi". 33 Bà còn có thai và sinh con trai; và bà nói: "Yavê đã nghe biết tôi bị rẻ rúng và Người còn cho tôi đứa nầy nữa". Và bà gọi tên con là Simêôn. 34 Bà còn có thai và sinh con trai và bà nói: "Bận nầy thì chồng tôi sẽ gắn vó với tôi, vì tôi đã sinh hạ cho ông ba trai rồi!" Bởi thế mà người ta gọi tên nó là Lêvi. 35 Bà còn có thai và sinh con trai: "Lần nầy tôi xin ngợi khen Yavê". Bởi thế mà bà gọi tên con là Yuđa. Và bấy giờ bà hết đẻ con.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page