Ðoàn Việt Nam đến Nhật Bản

dự Thánh lễ Phong Chân phước

188 vị Tử đạo của Nhật Bản

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðoàn Việt Nam đến Nhật Bản dự Thánh lễ Phong Chân phước 188 vị Tử đạo của Nhật Bản.

Tokyo, Nhật Bản (18/11/2008) - Vào lúc 21g00 tối hôm ngày 17-11-2008, đoàn Việt Nam, gồm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Saigòn; Ðức cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám mục Mỹ Tho; Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Giám mục Phú Cường; Linh mục Tổng Ðại Diện Saigòn; Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân; Linh mục Giuse Ðinh Tất Quý; Anh chị Ðinh Văn Minh, giáo dân, đã lên đường sang Nhật Bản để thăm một số hội dòng, đại chủng viện, cộng đồng giáo dân người Việt... và đặc biệt là tham dự Thánh lễ Phong Chân phước cho 188 vị Tử đạo của Nhật Bản, được cử hành vào ngày 24-11-2008.

Chương trình thăm Nhật Bản của đoàn kéo dài từ ngày 18 đến 27-11-2008, được Dòng Giuse Truyền giáo Osaka bảo lãnh. Chương trình của đoàn như sau:

- Ngày 18-11-2008: Ðến Narita. Tham quan Tokyo, Hoàng Cung, Ginza Asakusa. Gặp gỡ gia đình tu sĩ và dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Inhã.

- Ngày 19-11-2008: Ði Yokohama, thăm Dòng Tôn Thờ Thánh Thể; Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm. Dâng lễ cho cộng đoàn Việt Nam tại Nhà thờ Fujisawa.

- Ngày 20-11-2008: Ði Osaka, thăm Dòng Giuse Truyền giáo Osaka. Dâng lễ cho cộng đoàn Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà Osaka.

- Ngày 21-11-2008: Ði Kobe, thăm Viện Khảo sát Ðịa Chấn. Dâng lễ cho cộng đoàn Kobe tại Giáo xứ Takatori.

- Ngày 22-11-2008: Ði Hiroshima, viếng Viện Bảo tàng. Tham quan Miyajima. Dâng lễ tại Nhà nguyện Hiroshima.

- Ngày 23-11-2008: Dâng lễ tại Nhà nguyện Hiroshima. Ði Nagasaki, tham quan thành phố. Gặp giáo dân và tu sĩ Việt Nam.

- Ngày 24-11-2008: Tham dự Thánh lễ Phong Chân phước 188 vị Tử đạo của Nhật Bản.

- Ngày 25-11-2008: Ði Fukuoka, thăm Ðại Chủng viện Xuân Bích. Dâng lễ tại Ðại Chủng viện.

- Ngày 26-11-2008: Dâng lễ tại Ðại Chủng viện. Tham quan thành phố.

- Ngày 27-11-2008: Dâng lễ tại Ðại Chủng viện. Sau đó, từ Fukuoka về lại Sài Gòn. Kết thúc chuyến viếng thăm Nhật Bản.

 

UBTTXH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page