Thông báo của ÐHY Angelo Sodano

đương kim Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông báo của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, đương kim Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

Tin Vatican (Vat. 22/06/06) - Thứ Năm ngày 22 tháng 6 năm 2006, Trang Ðiện Tử chính thức của Toà Thánh Vatican đã loan tin hai bổ nhiệm quan trọng tại Toà Thánh. Ðó là Bổ Nhiệm Vị Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006, để kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, được Ðức Thánh Cha chấp nhận từ nhiệm, khỏi trách vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2006. Vị Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh là Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục Genova.


Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone (đứng bên trái), tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chính thức nhậm chức vụ và bắt đầu công việc vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, và Ðức Hồng Y Angelo Sodano (đứng bên phải), đương kim Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, được lưu nhiệm cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2006.


Bổ nhiệm quan trọng thứ hai, là bổ nhiệm Vị Tân Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Ðặc Trách Quốc Gia Thành Phố Vatican vừa đồng thời Chủ Tịch Ủy Ban Ðiều Hành Quốc Gia Vatican, kế nhiệm Ðức Hồng Y Edmund Casimir Szoka, đương kim chủ tịch của Ủy Ban, xin từ nhiệm vì đã đến mức tuổi nghỉ hưu. Vị Tân Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách Quốc Gia Thành Phố Vatican, là Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, hiện đang là Phụ Tá Quốc Vụ Khanh, đặc trách liên lạc với các quốc gia, tức Ngọai Trưởng của Toà Thánh.

Dựa theo giáo luật khoảng 354, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu, vì đã quá mức tuổi 75 của hai Ðức Hồng Y. Ðó là Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh toà thánh, và Ðức Hồng Y Edmund Casimir Szoka, đương kim chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách Quốc Gia Vatican. Khi nhận đơn từ chức của hai vị, ÐTC cũng yêu cầu hai vị hãy tiếp tục trách vụ, "với đầy đủ quyền hành đi kèm với trọng trách", cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2006, là ngày hai Vị vừa được bổ nhiệm sẽ chính thức bắt đầu công việc mới.

Cũng trong Trang Ðiện Tử chính thức của Vatican, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, đương kim Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, được lưu nhiệm cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2006, đã công bố một thông báo như sau:

Trong những ngày này, nhiều ký giả đã yêu cầu được phỏng vấn tôi về họat động của tôi phục vụ cho Toà Thánh. Tôi sẽ có cách để thỏa mãn mong muốn của các ký giả vào mùa thu tới, khi tôi chấm dứt trách vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Giờ đây, tôi xin cám ơn tất cả các ký giả vì đã quan tâm theo dõi sinh họat của Toà Thánh, và của những cộng sự viên của Tòa Thánh, cũng như những sinh họat của Giáo Hội Công Giáo trên thế giới.

Ngày hôm nay tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI; mặc cho những giới hạn của tôi vì tuổi tác, nhưng ngài đã muốn tái xác nhận với tôi lòng tin tưởng mà Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt nơi tôi, khi bổ nhiệm tôi vào trách vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, cách đây 15 năm. Ngay từ bây giờ, tôi xin nói lên trước những lời chúc mừng đầy tình huynh đệ nhất của tôi đối với vị kế nhiệm tôi trong tương lai, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, vị mà từ nhiều năm qua tôi luôn quý trọng và kết thân trong tình bạn.

Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có dịp trình bày cho các bạn ký giả biết về công việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh và tại các Cơ Quan Khác của Giáo Triều Roma. Ðây là một công việc có phương pháp và có nghiên cứu sâu xa, một công việc "theo nhóm", với tinh thần phục vụ cao độ, mà tôi muốn nói lên chứng từ với tâm lòng biết ơn."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page