Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật, ngày 11/06/2006

Lễ Trọng Kính Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2006, Lễ Trọng Kính Thiên Chúa Ba Ngôi.

(Radio Veritas Asia 12/06/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2006, Lễ Trọng Kính Thiên Chúa Ba Ngôi, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC Bênêđitô XVI đã có vài lời huấn đức về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là sự cô độc vô cùng, nhưng là một sự Hiệp Thông Tình Thương giữa Ba Ngôi, Cha, Ðấng Yêu Thương, Con, Ðấng được Yêu Thương, và Chúa Thánh Thần, Ðấng là Tình Yêu. Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Vào Chúa Nhật tiếp liền Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, chúng ta cử hành lễ Trọng Kính Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðấng giúp ta hiểu những lời của Chúa Giêsu và hướng dẫn ta đến sự thật trọn vẹn (x. Gn 14,26; 16,13), các tín hữu có thể biết được, -- nếu ta có thể dùng ngôn ngữ như thế, --- (có thể biết được) sự sống thâm sâu của chính Thiên Chúa, vừa khám phá rằng Thiên Chúa không phải là sự cô độc vô cùng, nhưng là sự hiệp thông đầy ánh sáng và tình thương, là sự sống được trao ban và lãnh nhận trong một cuộc đối thoại đời đời giữa Cha, Con, và Thánh Thần --- Ðấng Yêu Thương, Ðấng Ðược Yêu Thương, và Ðấng là Tình Thương, nếu ta muốn nói lại ngôn ngữ của Thánh Augustinô.

Trong thế gian này, không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa; nhưng chính Thiên Chúa đã làm cho ta biết Ngài, đến độ chúng ta có thể nói, cùng với tông đồ Gioan, như sau: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (I Gn 4,8.16); "chúng ta đã nhận ra Tình Yêu mà Thiên Chúa có đối với chúng ta và chúng ta đã tin vào Tình Yêu đó" (Thông Ðiệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1; x. 1 Gn 4, 16). Ai gặp Chúa Kitô và bước vào trong tương quan tình bạn thân với Người, thì người đó đón nhận chính sự Hiệp Thông Ba Ngôi Thiên Chúa trong chính linh hồn mình, đúng theo lời hứa của Chúa Kitô cho các môn đệ như sau: "Nếu ai yêu mến Ta, thì sẽ tuân giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến và cư ngụ trong người đó" (Gn 14, 23).

Ðối với người có Ðức Tin, toàn thể vũ trụ nói về Thiên Chúa Duy Nhất có Ba Ngôi. Từ khoảng không gian rộng lớn cho đến những phân tử cực nhỏ, tất cả những gì hiện hữu, đều quy hướng về một Hữu Thể trao ban chính mình trong nhiều yếu tố khác biệt nhau, giống như thể bản hợp tấu bao la. Tất cả mọi hữu thể được an định theo một năng động có trật tự mà chúng ta có thể gọi "một cách loại suy" là "Tình Thương". Nhưng chỉ nơi ngôi vị con người, một con người tự do và có lý trí, năng động này trở thành "thần thiêng", trở thành tình yêu thương có trách nhiệm, như là lời đáp trả Thiên Chúa và đáp lại anh chị em lân cận, trong sự chân thành cho đi chính mình. Trong tình yêu này, con người gặp được sự thật về chính mình và gặp được hạnh phúc. Giữa những cách nói loại suy về mầu nhiệm không thể diễn tả của Thiên Chúa Duy Nhất mà có Ba Ngôi, mà các tín hữu có thể nhìn thấy thoáng qua, tôi muốn nhấn mạnh đến cách nói loại suy qua từ "gia đình". Gia Ðình được mời gọi trở nên một cộng đoàn tràn đầy yêu thương và sự sống, trong đó sự đa biệt có bổn phận chung phần xây dựng "sự hiệp thông".

Tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, giữa tất cả mọi tạo vật, là Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria: trong tâm hồn Mẹ, một tâm hồn khiêm tốn và đầy đức tin, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chính mình Ngài một nơi cư ngụ xứng đáng, để thực hiện trọn vẹn mầu nhiệm cứu rỗi. Tình Thương Thiên Chúa đã gặp được nơi Mẹ sự tương ứng trọn vẹn; và trong cung lòng Mẹ, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Với lòng tín thác con thảo, chúng ta hãy huớng về Mẹ Maria, ngõ hầu, nhờ sự trợ giúp của Mẹ, chúng ta có thể tiến tới trong tình yêu và làm cho đời sống chúng ta trở nên bài ca chúc tụng Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2006, tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page