Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo Năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo Năm 2006.

(Radio Veritas Asia - 3/06/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Hôm ngày 29 tháng 4 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã ấn ký Sứ Ðiệp của ngài cho Ngày Quốc tế Truyền Giáo, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 2006. Tuy nhiên, Toà Thánh mới công bố sứ điệp này hôm thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2006. Sứ Ðiệp có chủ đề là: "Ðức Bác Ái, Linh Hồn của Sứ Mạng Truyền Giáo." Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi Sứ Ðiệp Truyền Giáo của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho năm 2006:

 

Anh chị em thân mến,

Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, mà chúng ta sẽ cử hành vào Chúa Nhật 22 tháng 10 năm nay (2006), cống hiến cho chúng ta dịp tốt để suy tư về chủ đề cho năm nay là: "Ðức Bác Ái, là linh hồn của sứ mạng truyền giáo." Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi Ðức Bác Ái, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiêng, thì sứ mạng đó liền bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội không hơn không kém. Tình Yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người, kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo Phúc âm. Tất cả những ai đón nhận Phúc âm, đều trở nên những chứng nhân cho Phúc âm. Tình Yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho thế gian; Tình Yêu này đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, Lời Cứu Rỗi, là hiện ảnh trọn hảo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Sứ điệp cứu rỗi có thể được tổng kết bằng những lời của thánh Gioan, tác giả phúc âm theo thánh Gioan, như sau: "Trong điều này được thể hiện Tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta: Ðó là Thiên Chúa đã sai Con Một vào trong thế gian, ngõ hầu chúng ta được sống nhờ Người. (1 Gn 4, 9). Mệnh lệnh phổ biến lời rao giảng Tình Thương này, đã được Chúa Giêsu trao phó cho các Tông Ðồ, sau khi đã Phục Sinh; và Các Tông Ðồ, vào ngày lễ Hiện Xuống đã được biến đỗi bên trong tâm hồn, do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần; các ngài bắt đầu làm chứng cho Chúa, Ðấng đã chết và đã sống lại. Từ đó, Giáo Hội tiếp tục cùng một sứ mạng này, một sứ mạng kết thành sự dấn thân không thể rút lại và thường xuyên.

2. Mọi cộng đồng kitô đều được mời gọi làm cho người ta biết Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu. Về mầu nhiệm căn bản này của Ðức Tin chúng ta, tôi đã muốn dừng lại suy nghĩ trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu " (Deus caritas est). Với tình yêu của mình, Thiên Chúa thấm nhuần toàn thể tạo vật và lịch sử con người. Khởi đầu, con người bước ra từ đôi bàn tay của Ðấng tạo hoá, như là hoa trái của một sáng kiến tình yêu. Tội Lỗi sau đó đã làm mờ đi trong con người dấu ấn của Thiên Chúa. Bị thần dữ lường gạt, nguyên tổ loài người Ông Adam và Bà Eva đã lỗi phạm tương quan tin tưởng với Chúa mình, vừa chiều theo cám dỗ của thần dữ, gieo vào trong họ nghi ngờ cho rằng Thiên Chúa là Ðấng cạnh tranh với họ và muốn giới hạn sự tự do của họ. Như thế họ yêu thích chính bản thân mình hơn là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, vì xác tín rằng chỉ như thế họ mới xác định được sự tự do chọn lựa của mình. Hậu quả là họ bị mất hạnh phúc nguyên thủy và nếm lấy sự đắng cay của ưu buồn do tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, nhưng hứa ban ơn cứu rỗi, cho họ và cho con cháu họ, vừa đồng thời loan báo trước việc sai Con Một Mình, là Chúa Giêsu, Ðấng sẽ đến mạc khải cho họ, vào thời viên mãn, Tình Yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu có khả năng chuộc lại mọi người, tạo vật của Ngài, khỏi cảnh nô lệ cho sự dữ và cái chết. Trong Chúa Kitô, như thế, đã được trao ban cho chúng ta sự sống đời đời, là chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ Chúa Kitô, là Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành không bỏ rơi con chiên bị lạc, con người thuộc mọi thời đại được bước vào sống trong sự hiệp thông với Thiên chúa, là Cha nhân từ, luôn sẵn sàng nhận trở lại người con đi hoang. Dấu chỉ kỳ diệu cho tình yêu như thế, là Thập Giá. Tôi đã viết trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" như sau: Trong cái chết trên Thập Giá của Chúa Kitô, được thực hiện việc "Thiên Chúa đảo ngược để chống lại chính mình", trong đó Ngài trao ban chính mình, để nâng con người lên lại và cứu rỗi nó. Ðây là tình yêu trong hình thức tận căn nhất của nó. Và chính nơi đó mà sự thật này có thể được chiêm ngắm .Và chính phải khởi sự từ đó để định nghĩa thế nào là Tình Yêu. Chính từ cái nhìn này mà người kitô gặp thấy con đường của mình để sống và để yêu thương" (số 12).

Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các môn đệ, đang quy tụ trong Phòng Tiệc Ly để cử hành lễ Vượt Qua; đó là mệnh lệnh mới, sống tình yêu thương - mandatum novum; Chúa phán: "Thầy truyền cho chúng con: hãy yêu thương nhau" (Gn 15,17). Tình thuơng huynh đệ mà Chúa yêu cầu phải có giữa "những người bạn của Chúa", bắt nguồn trong tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Tông đồ Gioan đã quan sát như sau: Bất cứ ai yêu thương, đều được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa" (1 Gn 4,7). Như thế, để yêu thương theo mẫu gương của Thiên Chúa, thì cần phải sống trong Chúa và sống nhờ Chúa: chính Thiên Chúa là như "Căn Nhà đầu tiên" của con người; và chỉ ai ở lại trong Thiên Chúa, thì người đó mới cháy sáng lên ngọn lửa Tình Thương của Thiên Chúa, một tình thương có sức "đốt nóng" thế gian. Thử hỏi đây không phải là sứ mạng của Giáo Hội qua mọi thời đại hay sao? Thật không khó để hiểu rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thật là một dấn thân ưu tiên của cộng đoàn giáo hội, và rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thật này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa; điều này đúng cho mọi người kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương, và cho toàn thể Dân Chúa. Chính từ ý thức về sứ mạng chung này, mà bắt đầu sự sẵn sàng đầy quảng đại của những môn đệ Chúa Kitô, để thực hiện những công tác cổ võ phát triển nhân bản và thiêng liêng mà họ làm chứng, như đức cố giáo hoàng đáng mến Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp "Sứ Mạng của Ðấng Cứu Chuộc", như sau: "linh hồn của mọi họat động truyền giáo là tình thương; chính tình thương này là và luôn là sức thúc đẩy cho hoạt động truyền giáo, và là tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả những gì cần được làm hay không làm, cần được thay đổi hay không thay đổi. Tình Yêu là nguyên tắc điều hướng mọi họat động, và là mục đích để mọi họat động nhắm đến. Khi người ta họat động vì đức bác ái, hoặc được gợi hứng do đức bác ái, thì không có gì là điều bất tiện, nhưng tất cả đều tốt" (số 60). Là nhà truyền giáo, có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người mình, cho đến mức độ hy sinh, nếu cần, chính mạng sống mình vì Chúa. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, đã hiến dâng cho Chúa chứng tá tột cùng của tình yêu qua cuộc tử đạo! Là nhà truyền giáo, là cúi mình xuống, như người Samaritanô nhân lành, chăm sóc cho những nhu cầu của tất cả mọi người, nhất là của những kẻ nghèo cùng nhất, và cần được giúp đỡ nhất, bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô, thì không mưu tìm ích riêng, nhưng chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa Cha và điều thiện hảo cho nguời lân cận. Chính đây là bí quyết cho sự phong phú tông đồ của hoạt động truyền giáo, một hoạt động vượt qua những ranh giới và những nền văn hoá, một hoạt động đến với các dân tộc và được phổ biến cho đến tận cùng thế giới.

Anh chị em thân mến,

Ước gì Ngày Quốc Tế Truyền Giáo được trở nên dịp thuận tiện đê hiểu rõ hơn rằng chứng tá của tình yêu, linh hồn của sứ mạng truyền giáo, là điều có liên quan đến tất cả mọi người. Việc Phục Vụ cho Tin Mừng không được xem như là một cuộc phiêu lưu riêng rẽ, nhưng là một dấn thân chung của mọi cộng đoàn. Bên cạnh những ai họat động ở tiền tuyến của công việc rao giảng Phúc âm --- và ở đây tôi nghĩ đến các nhà truyền giáo nam nữ với lòng biết ơn --- thì có nhiều người khác, --- như các thiếu nhi, những bạn trẻ, và những người lớn --- góp phần vào việc mở mang Nước Chúa trên trần gian, bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác của họ trong nhiều cách thế khác nhau. Ước mong cho việc cùng nhau thi hành sứ mạng truyền giáo này, được luôn tăng trưởng, nhờ sự góp phần của tất cả. Tôi muốn nhân dịp này để nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Bộ Rao Giảng Phúc âm cho các Dân Tộc, (tức Bộ Truyền Giáo), và đối với những "Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo", là những cơ quan tận tụy điều hành những cố gắng tại khắp nơi trên thế giới để nâng đỡ công việc của tất cả những ai đang họat động ở tiền tuyến truyền giáo. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, --- Ðấng đã cộng tác tích cực vào khởi đầu của sứ mạng giáo hội, bằng sự hiện diện của Mẹ nơi Thập Giá và bằng lời cầu nguyện của Mẹ nơi Phòng Tiệc Ly --- (Nguyện xin Mẹ) nâng đỡ hoạt động của các nhà truyền giáo, và trợ giúp cho nhưng kẻ tin vào Chúa Kitô được càng ngày càng có khả năng hơn để yêu thương đích thực, ngõ hầu họ trở thành nguồn nước hằng sống trong một thế giới đang bị khát, trên bình diện tinh thần. Tôi hết lòng mong uớc được như thế và ban Phép Lành Toà Thánh cho tất cả.

 

Từ điện Vatican, ngày 29 tháng 4 năm 2006

Bênêđitô XVI, giáo hoàng

 

(Bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page