Khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm

tại Giêrusalem

dành cho các linh mục trên toàn thế giới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm tại Giêrusalem dành cho các linh mục trên toàn thế giới.

Tin Giêrusalem (Zenit 16/06/2006) - Khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm dành cho các linh mục trên toàn thế giới, sẽ được tổ chức tại Giêrusalem, từ ngày 15 tháng 7 cho đến mùng 3 tháng 8, với sự bảo trợ của Bộ Giáo Sĩ và Bộ Truyền Giáo của Toà Thánh Vatican.

Tuy nhiên có hai cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức là Giáo Hoàng Học Viện "Ðức Bà Maria" (Notre Dame) ở Trung Tâm Giêrusalem, và Học Viện "Linh Mục" (Sacerdos) ở Roma.

Trong thời gian khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm, các tham dự viên sẽ có dịp dâng Thánh Lễ tại những địa điểm hành hương thánh địa, như Nazareth, Phòng Tiệc Ly, Vườn Giếtsêmani, Ðồi Calvariô và Mộ Thánh.

Nội dung chương trình khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm được xếp theo ba chiều kích Kinh Thánh, Lịch Sử, và nhất là Tu Ðức. Ngoài những thời gian dành cho các bài thuyết trình về những đề tài liên quan đến Con Ðường Tu Ðức Linh Mục, các tham dự viên còn được tham dự một khoá học hội tu nghiệp kinh thánh, và ba ngày tĩnh tâm theo phương pháp thánh Ignaxiô Loyola. Ðó là chưa kể những giây phút dành cho việc cử hành phụng vụ và cầu nguyện riêng.

Ðược biết Giáo Hoàng Học Viện "Ðức Bà Maria" tại Trung Tâm Giêrusalem, hiện do các Linh Mục thuộc Tu Hội "Ðạo Binh Chúa Kitô" quản lý, hằng năm tổ chức hai khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm, một khoá vào mùa hè từ ngày 15 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8, và một khoá vào mùa đông, từ ngày 21 tháng Giêng cho đến mùng 9 tháng 2. Năm 2005 vừa qua, Học Viện đã tổ chức hai khoá, và khoá sắp đến là khoá thứ ba.

Trong thời gian còn lại trong năm, Giáo Hoàng Học Viện "Ðức Bà Maria" được xử dụng như là nơi đón tiếp khách hành hương thánh địa, nhất là các linh mục tu sĩ, từ khắp nơi trên thế giới, đến viếng thánh địa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page