Những Lời ÐTC Bênêđitô XVI

nói về việc bổ nhiệm

Ðức Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nói về việc bổ nhiệm Ðức Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

(Radio Veritas Asia 24/06/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2006, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã công bố việc Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục Gênova, miền Trung Bắc Italia, làm Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, kế nhiệm đức Hồng Y Angelo Sodano, đương kim quốc vụ khanh được chấp nhận nghỉ hưu vì cao tuổi. Các quan sác viên ghi nhận có hai chi tiết mới lạ trong việc bổ nhiệm nầy. Trứớc hết là việc bổ nhiệm, tuy được công bố hôm ngày 22 tháng 6 năm 2006, nhưng chỉ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 năm 2006. Ðức Hồng Y Sodano vẫn còn là "quốc vụ khanh Toà Thánh" với "đầy đủ mọi quyền hành như trách vụ đòi hỏi" cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Chi tiết thứ hai được các quan sát viên ghi nhận: đó là tiếp liền với việc bổ nhiệm được công bố hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2006, thì vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6 năm 2006, Ðức Thánh Cha cho công bố bức thư ngắn mà ngài vừa gởi cho Tổng Giáo Phận Genova, để giải thích lý do tại sao ngài đã chọn bổ nhiệm Ðức Hồng Y Bertone làm Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano. Bức Thư của Ðức Thánh Cha được đề ngày 22 tháng 6 năm 2006, tức là đúng ngày công bố quyết định bổ nhiệm. Ðược biết, Ðức Hồng Y Bertone, đã từng là Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trong vòng 7 năm, khi Ðức Thánh Cha còn là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ này. Ðức Hồng Y Bertonê đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Genova, cách đây 3 năm mà thôi, tức vào cuối năm 2002 đến nay. Và ngài đã được Ðức Gioan Phaolô II thăng tước Hồng Y vào tháng 10 năm 2003.

Giờ đây, trong mục thời sự này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch Việt ngữ nguyên văn Bức Thư của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, gởi cho Tổng Giáo Phận Gênôva, giải thích về lý do tại sao ngài đã chọn bổ nhiệm Ðức Hồng Y Bertone về Roma, làm Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, kế nhiệm Ðức Hồng Y Sodanô nghỉ hưu. ÐTC đã viết như sau:

 

Kính Chúc sự Bình An cùng với Phép Lành Toà Thánh cho tất cả anh chị em tín hữu rất thân mến của Tổng Giáo Phận Genova,

Tôi viết những dòng này gởi đến anh chị em nhân dịp công bố việc bổ nhiệm Vị Tổng Giám Mục của anh chị em làm Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

Trong thời gian ba năm, trong đó Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục của anh chị em đã hướng dẫn Giáo Hội tại Genova, anh chị em đã đánh giá được những tài năng và những đức tính làm cho ngài trở thành vị chủ chăn trung thành, đặc biệt có khả năng liên kết mối quan tâm mục vụ với việc chuẩn bị giáo thuyết.

Chính những đặc tính này, cùng với việc hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, đã được phát triển trong những năm phục vụ chung tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin, là những yếu tố đã hướng tôi đến việc chọn ngài cho trách vụ cao và tế nhị, nhắm phục vụ cho Giáo Hội phổ quát, tại Toà Thánh.

Tôi biết rõ mình đã đòi buộc Ðức Hồng Y Bertone phải hy sinh to lớn; Tôi biết rõ rằng hy sinh của các tín hữu đã được trao phó cho ngài chăm sóc, cũng to lớn không kém. Nhưng tôi chắc chắn rằng lòng mộ mến và lời cầu nguyện của Ðức Hồng Y cho Cộng Ðoàn Tổng Giáo Phận Genova của anh chị em sẽ được đem theo với ngài, về nơi ngai toà của Thánh Phêrô. Lịch sử của tổng giáo phận anh chị em cho thấy lòng trung thành đầy quảng đại đối với vị Ðại Diện Chúa Kitô; Và Tôi muốn nại đến lòng trung thành này, cả qua danh hiệu mà tôi đã chọn cho thừa tác vụ phêrô của tôi: danh gọi "Bênêđitô" là danh gọi của vị giáo hoàng cuối cùng đến từ Genova, vị giáo hoàng có lòng sùng kính đối với Ðức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu "Ðức Bà của Sự Bảo Vệ"; và Tôi xin phó thác tất cả anh chị em cho Mẹ, trong giây phút chuyển tiếp tế nhị và giàu ân sũng này, ngõ hầu luôn luôn "tất cả mọi sự đều diễn ra tốt đẹp cho những ai yêu mến Thiên Chúa" (Roma 8,28).

Chính dựa trên lòng quảng đại luôn trung thành và vâng phục của anh chị em đối với Toà Thánh, mà tôi chuẩn bị thực hiện càng sớm hết sức có thể, việc bổ nhiệm người kế vị mới, trên toà Tổng Giáo Phận Genova, là Toà của Thánh Sirô.

Tôi xin anh chị em hãy hiệp ý với tôi trong lời cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp trong việc quyết định tuyển chọn này, và ngay từ bây giờ tôi xin bảo đảm với anh chị em rằng tôi nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện và ban phép lành cho tất cả mọi thành phần của Giáo Hội tại Gênova: cho các vị chủ chân, cho những người tận hiến, cho các gia đình, các bạn trẻ và những anh chị em bệnh nhân.

Từ Vatican, ngày 22 tháng 6 năm 2006

Bênêđitô XVI, giáo hoàng.

 

Quý vị và các bạn thân mến. Trên đây là Bức Thư của ÐTC Beneđitô XVI gởi cho Tổng Giáo Phận Gênova, nhân dịp bổ nhiệm Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Genova làm Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page