Ngày 23 tháng 6 năm 2006

là Ngày Cầu Nguyện cho

sự Thánh Hoá Các Linh Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2006 là Ngày Cầu Nguyện cho sự Thánh Hoá Các Linh Mục.

Tin Vatican (Vat 16/06/2006) - Bộ Giáo Sĩ của Toà Thánh Vatican, do Ðức Hồng Y Dario Castrillon làm chủ tịch, vừa công bố chủ đề cho Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho sự Thánh Hoá các Linh Mục, sẽ được cử hành vào Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 23 tháng 6 năm 2006. Chủ đề đó là Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, như được ghi lại nơi Phúc âm theo thánh Gioan, chương 15 câu 15: "Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu".

Ðược biết Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Sự Thánh Hoá Các Linh Mục, đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập, và nhắc cho các linh mục nhớ rằng "người đời mong muốn nhìn thấy dung mạo Chúa Kitô nơi con người linh mục". Một cách đặc biệt, trong ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho sự Thánh Hoá các Linh Mục năm 2006, Bộ Giáo Sĩ đề nghị hãy suy niệm bài giảng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong Thánh Lễ làm phép Dầu, sáng Thứ Năm Tuần Thánh (13/04/2006). Trong bài giảng nầy, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã quả quyết rằng: "Cốt lỏi của chức tư tế là sống làm bạn của Chúa Giêsu Kitô... Chỉ như thế, linh mục chúng ta mới có thể thật sự là "đích thân Chúa Kitô" (in persona Christi); cả khi nội tâm chúng ta lìa xa Chúa, nhưng điều này không làm hư đi tính cách thành sự của Bí Tích. Là bạn hữu của Chúa Giêsu, là linh mục, điều này có nghĩa là: là con người của cầu nguyện... Thế giới này đang cần Thiên Chúa, không phải là cần bất cứ vị Thiên Chúa nào, nhưng cần Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, cần Thiên Chúa Ðấng đã nhập thể làm người, Ðấng đã yêu thương chúng ta cho đến nỗi chịu chết vì chúng ta, đã sống lại và đã tạo ra nơi chính Ngài một khoảng rộng cho con người... Thiên Chúa mà thế giới chúng ta đang cần, là Thiên Chúa sống trong chúng ta và làm cho chúng ta sống trong Ngài. Ðó là ơn gọi linh mục của chúng ta: chỉ như thế hoạt động của chúng ta như là linh mục, mới trổ sinh hoa trái. Ðược biết lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được phổ biến nhờ qua thánh nữ người Pháp, thánh Margherita Maria Alacoque (sinh năm 1647 - và qua đời năm 1690); thánh nữ đã được Chúa Giêsu hiện ra, tại Paray le Monial bên Pháp, và mạc khải cho biết tình yêu thương vô cùng của Chúa đối với mọi người. Tháng 5 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã gởi một Bức Thư cho Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng Tên, nói về chủ đề chính là lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page