Không phải tất cả mọi người Do thái

đều chống lại bộ phim

Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

của đạo diễn Mel Gibson

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Không phải tất cả mọi người Do thái đều chống lại bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của đạo diễn Mel Gibson.

Tin Hoa Kỳ (CNA 13/02/2004) - Hai tuần trước khi bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của nhà đạo diễn Mel Gibson, được chính thức trình chiếu cho công chúng, bắt đầu  vào ngày thứ Tư  Lễ Tro đầu Mùa Chay năm 2004, Giáo Trưởng Do Thái (Rabbi) Daniel Lapin, chủ tịch của nhóm thực hiện chương trình phát thanh nổi tiếng  "Tiến về Truyền Thống" ở Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng không phải tất cả mọi người do thái đều chống lại bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

Ðược biết: hiện nay bộ phim đang khơi dậy nhiều tranh luận và bị nhiều tổ chức do thái chống đối vì cho rằng bộ phim có tinh thần bài do thái.

Giáo Trưởng Daniel Lapin đã tuyên bố  như sau: "Qua việc chỉ tấn công cách thiên vị vào những chương trình giải trí lành mạnh có liên hệ đến kitô giáo, những tổ chức do thái chống đối  bộ phim nầy đã khơi dậy bực tức, và cảm thức bị xúc phạm. Tôi muốn những người kitô biết rằng không phải tất cả những người do thái đều đồng ý với những kẻ nói lên tiếng nói chống đối nầy. Nhiều người do thái sinh sống ở Hoa Kỳ không hiểu được lý do tại sao có những tổ chức do thái chống lại những giá trị do thái--kitô. Tại sao những người do thái nầy chống đối bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô", trong khi đó thì họ lại im lặng đối với những chương trình giải trí đồi bại, đề cao những cuộc giết hại lẫn nhau và những lạm dụng người phụ nữ.

Giáo trưởng Daniel Lapin tiên đoán là bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của Mel  Gibson sẽ góp phần canh tân đức tin của hàng triệu người Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page