Ðức Thượng Phụ Alexis II

giáo chủ chính thống Moscowa

tiếp Ðức Hồng Y Kasper

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Alexis II, giáo chủ chính thống Moscowa, tiếp Ðức Hồng Y Kasper.

Tin Moscowa (Apic 22/02/2004) - Chúa Nhật 22 tháng 2 năm 2004, Ðức  Thượng Phụ Alexis II, giáo chủ chính thống giáo Moscowa, đã tiếp kiến Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, và lên tiếng cảnh báo Tòa Thánh Vatican "đừng chiêu mộ tín đồ" trong lãnh thổ của Chính Thống Giáo.

Ðức Thượng Phụ Alexis II đã nói như sau: "Chúng tôi nghĩ rằng cần phải áp dụng giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II xác định các giáo hội chính thống, như là "những giáo hội chị em". Nhưng buồn thay, trong thời gian gần đây, không còn được như vậy nữa; và chúng tôi có cảm tưởng là Giáo Hội Công Giáo Roma đã từ bỏ lập trường nầy rồi!"

Ðược biết đáng lý ra cuộc tiếp kiến nầy được dự trù vào ngày thứ Hai 23/02/2004, nhưng đã được đôn lên Chúa Nhật 22 tháng 2 năm 2004.

Ðức Alexis II cũng nhấn mạnh đến vấn đề Giáo Hội Công Giáo đông phương tại Ukraine, và chống lại dự án thành lập Tòa Giáo Chủ Công Giáo đông phương tại KIEV. Ðức Alexis II nói với Ðức Hồng Y Kasper rằng :việc thiết lập tòa giáo chủ công giáo đông phương tại KIEV sẽ là thập giá cắm vào những tương quan giữa Vatican và Tòa Giáo Chủ Moscowa."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page