Phản ứng của Mel Gibson

trước những phản ứng đối với bộ Phim

Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phản ứng của Mel Gibson trước những phản ứng đối với bộ Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

Tin Hoa Kỳ (CNA 16/02/2004) - Trong bản tin phổ biến hôm thứ Hai 16 tháng 2 năm 2004, hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ CNA đã ghi lại bài phỏng vấn nhà đạo diễn MEL GIBSON dành cho hãng tin ABC của Hoa Kỳ, trong đó Ông đã quả quyết với cô Diane Sawyer, --- người phỏng vấn Ông --- rằng những kẻ phê bình chống lại bộ phim của Ông là những kẻ có vấn đề với các Sách Phúc Âm, chớ không phải đới với ông. Ông đã nói như sau:

"Những kẻ phê bình chống đối tôi, không phải là họ có vấn đề với tôi trong bộ phim nầy, nhưng là có vấn đề với bốn sách Phúc Âm. Vấn đề là ở đó."

Tố cáo rằng bộ Phim gây ra tinh thần bài do thái, là không hiểu được điểm trung tâm của bộ phim. "Bộ Phim của tôi nói về đức tin, đức cậy, đức mến và sự tha thứ. Ðó là nội dung sứ điệp của bộ phim. Bộ phim nói về cuộc hy sinh của Chúa Kitô".

Về vấn đề tinh thần bài do thái, Ông Mel Gibson  quả quyết mạnh mẽ rằng Ông không có tinh thần bài do thái, rằng tinh thần bài do thái không phải là tinh thần kitô, mà là một tội lỗi.

Trả lời cho câu hỏi: Ai đã giết chết Chúa Giêsu? Mel Gibson nói như sau: "Câu trả lời chính là "tất cả chúng ta" đã giết chết Chúa Giêsu. Tôi là kẻ đầu tiên có phần trách nhiệm trong cái chết của Chúa. Chúa Giêsu đã chịu đánh đòn "vì những tội lỗi của chúng ta". Ngài chịu thương tích vì những lỗi phạm của chúng ta; nhưng những vết thương của ngài chữa lành chúng ta. Ðó là sứ điệp chính của bộ Phim. Bộ Phim không nhắm tố cáo, không nhằm quy trách nhiệm cho ai là kẻ đã giết chết Chúa Giêsu.

Cũng trong bài phỏng vấn, nhà đạo diễn Mel GIBSON nhìn nhận rằng bộ phim của Ông có những cảnh "quá bạo lực",  và giải thích thêm rằng chính ông có ý làm như vậy để nhắm gây phản ứng nơi khán thính giả, để làm cho họ hiểu được tầm mức to lớn của hy sinh của Chúa; tôi muốn làm cho khán thính giả hiểu được rằng có một Người đã chịu đựng được những hành hạ đến mức tận cùng như thế, mà vẫn còn có thể yêu thương và tha thứ. Tôi hy vọng bộ Phim cổ võ suy tư, làm cho khán thính giả trở về với nội tâm, suy nghĩ về chính bản thân mình."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page