Sứ Ðiệp của ÐTC cho Các Giám Mục

Bạn của Phong Trào Focolare

đang tham dự đại hội hằng năm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Các Giám Mục Bạn của Phong Trào Focolare, đang tham dự đại hội hằng năm.

(Radio Veritas Asia 20/02/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Thứ Tư ngày 18 tháng 2 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến Các Giám Mục Bạn của Phong Trào Tổ Ấm ( Focolare) về họp Ðại Hội thường niên, về đề tài "sự thánh thiện của Dân Chúa", một sứ điệp ngắn khuyến khích các giám mục hãy cổ võ và phục vụ cho sự thánh thiện của mọi thành phần Dân Chúa. ÐTC đã lưu ý cách đặc biệt rằng: "chỉ một cộng đồng kitô chiếu tỏa sự thánh thiện mới có thể chu toàn cách hữu hiệu sứ mạng đã được Chúa Kitô trao phó cho, sứ mạng phổ biến Phúc Âm cho đến tận cùng trái đất." Mục thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn sứ điệp nầy.

ÐTC đã viết như sau:

 

Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,

Tôi vui mừng gởi đến chư huynh lời chào thân ái, nhân dịp Ðại Hội Thường Niên của Các "Giám Mục Bạn của Phong Trào Tổ Ấm"; Ðại Hội nầy là giây phút thuận lợi để cùng nhau đào sâu tu đức của Phong Trào được gọi là "Công Việc của Mẹ Maria" (Opera di Maria).

 

Chúng ta biết rõ rằng Phong Trào mà chúng ta thường quan gọi là "Phong Trào Tổ Ấm",  có một tên gọi chính thức là "Công Việc của Mẹ Maria". Trong sứ điệp của ngài, ÐTC đã dùng cả hai tên gọi: tên gọi thông thường "phong trào tổ ấm", và tên gọi chính thức "Phong Trào Công Việc của Mẹ Maria". Ðức Thánh Cha viết tiếp như sau trong sứ điệp:

 

Tôi đánh giá cao việc anh em, trong cuộc gặp gỡ nầy, muốn suy tư và đối thoại với nhau về đề tài sự thánh thiện, như là đòi buộc đầu tiên được đề ra cho tất cả mọi thành phần Dân Chúa. Công Ðồng Vaticanô II đã nhắc lại rằng sự thánh thiện là ơn gọi của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tôi đã muốn làm nổi bật chính cùng sự thật nầy, trong Tông Thư "Bước vào ngàn năm mới", được công bố vào lúc kết thúc Ðại Năm Thánh 2000. Thật vậy, chỉ một cộng đồng kitô chiếu tỏa sự thánh thiện mới có thể chu toàn cách hữu hiệu sứ mạng đã được Chúa Kitô trao phó cho; đó là sứ mạng phổ biến Phúc Âm cho đến tận cùng trái đất.

"Ðể phục vụ cho sự thánh thiện của mọi người": chi tiết riêng biệt nầy nhấn mạnh đến đặc tính phổ quát của ơn gọi sống thánh thiện trong Giáo Hội; sự thật nầy nói lên một trong những cột trụ của Hiến Chế tín lý của Công Ðồng Vaticanô II, về giáo hội "Ánh Sáng Muôn Dân" (Lumen Gentium). Có hai khía cạnh tổng quát được nhấn mạnh đúng lúc nơi đây:

Trước hết, sự kiện Giáo Hội là thánh thiện nơi bản tính sâu xa của mình; Giáo Hội được gọi sống và biểu lộ sự thánh thiện nầy nơi mọi thành phần của mình. Kế đến, cách nói "sự thánh thiện của mọi người" làm ta nghĩ đến tính cách "thông thường", nghĩa là nghĩ đến đòi hỏi sao cho những ai lãnh nhận bí tích rửa tội, biết sống một cắch ăn khớp với Tin Mừng trong nếp sống hằng ngày: trong gia đình, trong công việc, trong mọi tương quan và nghề nghiệp. Chính trong cảnh sống thường nhật mà người ta phải sống điều ngoại thường, sao cho "mẫu mực" của cuộc sống hướng đến điều "cao cả", nghĩa là hướng đến "sự trưởng thành trọn vẹn của Chúa Kitô", như thánh tông đồ Phaolô đã dạy nơi thơ Ephêsô (Eph 4,13).

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, --- mà tôi biết chư huynh hết lòng mộ mến như con thảo đối với Mẹ --- nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh trở nên mẫu gương cao cả để luôn linh ứng cho chư huynh: nơi Mẹ được tóm gọn sự thánh thiện của Dân Chúa, bởi vì nơi Mẹ chiếu tỏa một cách hết sức khiêm tốn sự trọn lành của ơn gọi kitô. Tôi xin phó thác mỗi chư huynh cho sự bảo vệ đầy tình mẫu tử của Mẹ, thưa chư huynh đáng kính và thân mến, và đồng thời tôi cầu chúc cho Ðại Hội của chư huynh được mọi sự tốt lành; và với lòng chân thành, tôi xin ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả.

Từ Vatican ngày 18 tháng 2 năm 2004

Ký tên, Gioan phaolô Ðệ Nhị

 

Vừa rồi là sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho các Giám Mục "Bạn của Phong Trào Tổ Ấm" về Roma họp Ðại Hội mỗi năm. Sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2004, Các Giám Mục Bạn của Phong Trào Tổ Ấm đã có mặt trong buổi tiếp kiến chung của ÐTC trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục, và đã được ÐTC chào chúc.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page