Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II

cho Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống.

Tin Vaticvan (VIS 19/02/2004) - Sáng thứ Năm 19 tháng 2 năm 2004, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, đã khai mạc Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ X, tại Vatican với Thánh Lễ mừng kỷ niệm 10 năm thành lập do quyết định của Ðức Gioan Phaolô II. Phiên Họp Khoáng Ðại kết thúc vào ngày 22 tháng 2  năm 2004. Chủ đề của Phiên Họp Khoáng Ðại nầy là: "Phẩm giá của Việc Truyền  Sinh và Những Kỹ Thuật sinh sản: Những khía cạnh nhân luận và luân lý."

Phiên Họp Khoáng đại đã dành ngày họp đầu tiên, tức ngày thứ Năm 19/02/2004, để mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hàn Lâm Viện, bằng cách gợi lại dung mạo thiêng liêng và tinh thần của vị chủ tịch đầu tiên của Hàn Lâm Viện, Giáo  Sư Jérome Lejeune, đã qua đời sau thời gian ngắn được bổ nhiệm vào chức vụ nầy.

Ngày thứ Sáu 20 tháng 02 năm 2004, các tham dự viên nghiên cứu về ý nghĩa kinh thánh và thần học của việc truyền sinh, về việc thụ thai nhân tạo với mọi hệ luận của nó, và về việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm trước những kỹ thuật của việc thụ thai nhân tạo.

Thứ Bảy 21 tháng 2 năm 2004, được dành để nghiên cứu về những hệ luận tâm lý và thiêng liêng của việc thụ thai nhân tạo đối với người nữ và gia đình, về những khía cạnh pháp lý của việc thiết lập luật liên quan đến quyền sống trong một xã hội đa diện.

Chúa Nhật 22 tháng 02 năm 2004, ngày cuối cùng của Phiên Họp Khoáng Ðại, dành  cho những thông báo của Vị đương kim chủ tịch Hàn Lâm Viện, Giáo Sư Juan de Dios Vial Correa, và của Vị phó chủ tịch, Ðức Cha Elio Sgreccia, và cho cuộc thảo luận và đề nghị chủ đề cho Phiên Họp năm 2005. Bản thảo về Văn Kiện cuối cùng đúc kết những thành quả của Phiên Họp Khoáng Ðại cũng sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu.

Trong sứ điệp gởi cho tất cả những tham dự viên của Phiên Họp Khoáng Ðại của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự sống, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến tầm quan trọng hiển nhiên của công việc của Hàn Lâm Viện đối với sự sống. ÐTC kêu gọi mọi thành viên Hàn Lâm Viện hãy dấn thân đặc biệt để gây ý thức nơi những nhà nghiên cứu về tính cách phong phú hữu ích của sự liên kết giữa phương pháp nghiên cứu khoa học và những yêu cầu của khoa nhân luận và nền luân lý kitô trong môi trường sinh-y-học. ÐTC cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng sự hiện diện của người công giáo trong lãnh vực văn hóa, trong thế giới học đường và đại học, trong thế giới nghiên cứu khoahọc và kỷ thuật.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page