ÐTC chấp nhận đơn từ nhiệm

của hai vị Hồng Y tại Tòa Thánh

là Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo

và Ðức Hồng Y Jan Schotte

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chấp nhận đơn từ nhiệm của hai vị Hồng Y tại Tòa Thánh và bổ nhiệm hai vị thay thế.

Tin Vatican (Apic 11/02/2004) - Thứ Tư ngày 11 tháng 2 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận đơn từ nhiệm của hai vị Hồng Y làm việc tại Tòa Thánh, vì đã đến hạn tuổi hưu (75 tuổi), vừa đồng thời bổ nhiệm hai vị Tổng Giám Mục thay thế.

Hai vị Hồng Y được nghỉ hưu là Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ từ năm 1992 đến 2004, và Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư  Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ năm 1984 đến năm 2004 (20 năm).

Thay thế cho Ðức Hồng Y Somalo, hiện đã 76 tuổi, ÐTC  đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, Tổng Giám Mục LJUBLJANA, cộng hòa Slôvêni, về làm Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội tông đồ.

Ðức Hồng Y Somalo, là người Tây Ban Nha, đã là tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích từ năm 1988 đến năm 1992; và sau đó từ năm 1992 đến 2004, là Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ. Hiện tại, Ðức Hồng Y Somalo cũng là "Hồng Y Nhiếp Chính", một chức vụ chịu trách nhiệm quản trị Giáo Hội toàn cầu, trong thời gian trống ngôi giáo hoàng, cho đến khi chọn được vị giáo hoàng mới. Ðức Hồng Y Somalo đã được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y Nhiếp Chính, từ năm 1993. Nay ngài được ÐTC Gioan Phaolô II chấp thuận cho nghỉ hưu khỏi chức vụ Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ, nhưng vẫn giữ lại chức vụ "Hồng Y Nhiếp Chính".

Phần Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, vị thay thế Ðức Hồng Y Somalo, ngài thuộc dòng Lazarist, hiện 69 tuổi, và đương kim Tổng Giám Mục LjuBljana, bên Cộng Hòa Slôvêni; ngài không xa lạ với công việc tại giáo triều Roma, bởi vì trước khi được bổ nhiệm về làm Tổng Giám Mục Ljubljana vào năm 1997, thì ngài đã là Tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và sau đó là Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, từ năm 1994 cho đến năm 1997.

Ðức Hồng Y Jan Schotte, hiện đã 75 tuổi, là người Bỉ, đã giữ chức vụ Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ năm 1984 đến 2004. Trong vòng 20 năm qua, Ðức Hồng Y đã chịu trách nhiệm tổ chức 12 khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Roma.

Thay thế cho Ðức Hồng Y Jan Schotte về hưu, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục NIKOLA ETEROVIC, 53 tuổi, người Croat, và đang là sứ thần tòa thánh tại Ukraine từ năm 1999 đến nay, về làm Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Trong chức vụ mới, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic sẽ  chịu trách nhiệm tổ chức Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào năm 2005, về đề tài "Bí Tích Thánh Thể". Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic thông thạo nhiều ngoại ngữ như: Ý, Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Balan, Nga, và tiếng Ukraine. Ngài đã phục vụ trong ngành ngoại gioa tòa thánh từ năm 1980.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page