Nhật Báo Quan Sát Viên Roma

ước mong giới Truyền Thông phổ biến

đầy đủ những Văn Kiện của Giáo Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật Báo "Quan Sát Viên Roma" ước mong giới Truyền Thông phổ biến đầy đủ những Văn Kiện của Giáo Hội.

Tin Roma (Apic 13/02/2004) - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số phát hành ngày thứ sáu 13 tháng 2 năm 2004, đã đăng bài của nhà bình luận Angelo Marchesi, phê bình những thông tin quá hời hợt của các phương tiện truyền thông xã hội --- như báo chí, truyền thanh va truyền hình --- về những Văn Kiện của Tòa Thánh và những  diễn văn của Ðức Giáo Hoàng, và như thế không giúp cho các khán thính giả và độc giả có được những quan niệm đúng. Theo nhà bình luận của nhật báo "Quan Sát Viên Roma" thì các phương tiện truyền thông xã hội cần giúp cho những khán thính giả và độc giả của mình được dịp suy nghĩ cách ý thức và có trách nhiệm. Tác giả bài báo ước mong các giới truyền thông phổ biến đầy đủ hơn những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, thay vì chỉ trích ra một vài câu ngắn, hoặc bình luận rút gọn nội dung phong phú  trong một câu "công thức" quá đơn giản.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page