Hãy thay thế "luật của sức mạnh"

bằng "sức mạnh của luật"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, nhắc rằng việc lỗi luật quốc tế sẽ dẫn đến tình trạng vô trật tự.

Tin Italia (Trani) (Zenit 11/02/2004) - Cảnh báo mọi người  trước  nguy cơ  "luật của kẻ mạnh", Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Công Lý và Hòa Bình" đã lên tiếng nhắc rằng việc lỗi phạm công pháp quốc tế sẽ làm cho con người rơi vào tình trạng sống vô trật tự và bất hợp pháp sâu xa.

Ðức Hồng Y Martino đã  chia sẻ xác tín trên vào cuối tuần qua (7-8 tháng 2 năm 2004) trong  Ðại Hội của Các Luật Gia Công Giáo, về chủ đề:"Hòa Bình và Công Pháp Quốc Tế". Ðại Hội đã được tổ chức tại TRANI, Italia.

Nhắc đến những điểm chính trong sứ điệp Hòa Bình của Ðức Gioan Phaolô II cho ngày Quốc Tế Hòa Bình mùng 1 tháng Giêng năm 2004, Ðức Hồng Y Martino nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế  được của công pháp quốc tế trong việc bảo vệ Hòa Bình. Ðể giúp phát triển công pháp quốc tế, thì điều cần thiết là các Nhà Nước sẵn sàng giãm bớt một chút quyền lực của mình, để thực hiện sự an ninh và công ích cho toàn thế giới.

Theo Ðức Hồng Y Martino, vai trò của cộng pháp quốc tế là giúp tránh sự thống trị của "luật của kẻ mạnh nhất và giàu có nhất", và giúp thay thế "luật của sức mạnh"  bằng "sức mạnh của luật". Một lần nữa, Ðức Hồng Y Martino nhắc lại lập trường của ÐTC Gioan Phaolô II rằng "chiến tranh luôn luôn là một thất bại của nhân loại".

Kết thúc bài diễn văn của mình cho các Luật Gia công giáo họp Ðại Hội tại TRANI, Italia, Ðức Hồng Y Martino lưu ý thêm rằng để được hữu hiệu thật sự, cuộc chiến công bằng chống lại nạn khủng bố không thể nào chỉ giới hạn trong việc gây áp lực mạnh, nhưng cần phải loại bỏ những nguyên nhân và đưa ra những phương tiện pháp lý thích hợp để ngừa trước và kiểm soát. Cách chung, các chính  phủ dân chủ đều biết rõ rằng việc dùng sức mạnh để chống lại những kẻ khủng bố không thể biện minh cho việc không áp dụng những nguyên tắc của công pháp quốc tế, và đồng thời cũng không cho phép lỗi phạm những quyền lợi căn bản của nhân vị."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page