Văn Kiện sắp ban hành

quy định về việc giảng dạy tiếng Latinh

trong các chủng viện

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn Kiện sắp ban hành quy định về việc giảng dạy tiếng Latinh trong các chủng viện.

Tin Vatican (Apic 27/02/2004) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, thì Bộ Giáo  Dục Công Giáo do Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski đứng đầu, đã thành lập một Ủy ban quốc tế các nhà chuyên môn để chuẩn bị soạn một Văn Kiện nói về việc xử dụng tiếng latinh trong giáo hội và về việc học tiếng Latinh trong các chủng viện và đại học công giáo.

Hãng Tin Apic trích lời tuyên bố của Ðức Hồng Y ZENON, tổng trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, xác nhận rằng bản thảo của Văn Kiện sẽ được gởi đến các Hội Ðồng Giám Mục và các cha Giám Ðốc Chủng Viện, để tham khảo ý kiến, vào mùa hè năm 2004, và Văn Kiện chính thức có thể sẽ được công bố vào cuối năm 2004.

Ðức Hồng Y còn cho biết thêm như sau: "Ðể khỏi phải bị thiệt, Giáo Hội không thể nào không gìn giữ truyền thống và phần gia tài của mình bằng tiếng Latinh". Tiếng Latinh là ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội Công Giáo Roma và của các Văn Kiện của quyền giáo huấn từ bao thế kỷ. Vì thế, cần soạn ra những tiêu chuẩn ngõ hầu tiếng Latinh được giảng dạy trong các chủng viện.

Ðược biết vào ngày 22 tháng 2 năm 1962, Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố Tông Hiến "Veterum Sapientia" để cổ võ việc học tiếng Latinh; Văn kiện thiết lập rằng nơi nào đã bỏ tiếng latinh, thì ở đó tiếng latinh cần phải được dạy trong các chủng viện và các đại học công giáo.

Ðức Gioan Phaolô II cũng đã có cùng lập trường trên. Ngay từ năm 1979, trong tông hiến "Sapientia Christiana" (Sự Khôn ngoan Kitô), nói về các phân khoa thần học trong giáo hội công giáo, Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến việc cần biết tiếng latinh. Và bộ giáo luật năm 1983 đã khuyến khích việc biết tiếng latinh trong mức độ tương ứng nào đó. Mới đây, vào tháng 2 năm 2002, kỷ niệm 40 năm ban hành tông hiến Veterum Sapientia của Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô II đã mong sao các ứng viên lên chức linh mục có "lòng mộ mến đối với tiếng Latinh". Và tháng 11 cùng năm 2003, Bộ Giáo dục công giáo đã ban hành một văn kiện khuyến khích việc dạy tiếng Latinh bắt buộc nơi các phân khoa giáo luật của các Ðại Học Công Giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page