Chuẩn bị cuộc gặp gỡ có thể

giữa Ðức Gioan Phaolô II

và giới trẻ Thụy Sĩ

vào tháng 6 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuẩn bị cuộc gặp gỡ có thể giữa Ðức Gioan Phaolô II và giới trẻ Thụy Sĩ vào tháng 6 năm 2004.

Tin Thụy Sĩ , Berne (Apic 13/02/2004) - Trong hai ngày mùng 5 và 6 tháng 6 năm 2004, các bạn trẻ Công Giáo Thụy Sĩ sẽ gặp nhau tại thủ đô Berne. Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ đã gởi lời mời ÐTC Gioan Phaolô II đến tham dự  ngày Giới Trẻ nầy. Tuy nhiên, ban tổ chức phải đối diện với một vấn đề chưa có câu trả lời chắc chắn; đó là "liệu ÐTC sẽ đến tham dự hay không?" Kể từ mùa thu năm 2003, mọi di chuyển của ÐTC chỉ có thể quyết định dứt khoát vào phút chót mà thôi, tùy theo trình trạng sức khỏe của ÐTC lúc đó. Vì thế mà ngay từ bây giờ, mặc dù công việc chuẩn bị cho ngày Giới Trẻ Thụy Sĩ đang ở mức cao điểm, nhưng ban tổ chức chưa thể biết chắc chắn là ÐTC có đến hay không. Nếu ÐTC không đến, thì ban tổ chức sẽ phải cung cấp phương tiện và tiếp đón khoảng 10 phóng viên đến quan sát và tường thuật biến cố; nhưng nếu ÐTC đến, thì ban tổ chức phải lo liệu cho hàng trăm phóng viên từ khắp nơi trên thế giới kéo đến. Nếu ÐTC không đến, thì con số các bạn trẻ tham dự có thể sẽ không đông, và trung tâm thể thao của thành phố với sức chứa khoảng 10 ngàn người có thể tạm đủ. Nhưng nếu ÐTC đến, thì phải liệu sao cho có mặt bằng thật rộng để có thể chứa hàng trăm ngàn người kéo đến để gặp ÐTC.

Phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, Ông Marc Aellen đã cho biết là ban tổ chức hiện phải hết sức co giãn, để có thể thích nghi nhanh chóng với mọi tình huống.

Về phương diện tài chánh, để tổ chức biến cố sắp đến, Ban Tổ Chức dự trù một ngân sách tạm thời khoảng 1 triệu 800 ngàn quan Thụy Sĩ. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 2004, ban tổ chức đã bắt đầu dùng Internet để thu nhận những đăng ký tham dự. Mỗi bạn trẻ tham dự phải đóng góp số tiền 40 quan, để phụ vào chi phí chuyên chở và cư trú trong hai ngày Gặp Gỡ.

Ðể chuẩn bị tinh thần thiêng liêng cho biến cố, một Ủy ban mục vụ đã được thành lập, gồm những đại diện của cả ba miền ngôn ngữ (Pháp, Ý và Ðức) của Thụy Sĩ. Ủy Ban Mục Vụ chịu trách nhiệm tổ chức những chuẩn bị và những sinh hoạt thiêng liêng trong những ngày Gặp Gỡ, như cuộc hành hương của các nhóm trẻ từ khắp nơi tiến về địa điểm thủ đô Berne, chương trình canh thức vào chiều tối thứ bảy 5/06/2004, tổ chức ca đoàn và thánh lễ sáng Chúa Nhật 6/06/2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page