ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến

vai trò của Kitô giáo tại Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến vai trò của Kitô giáo tại Âu Châu.

Tin Vatican (Vat 15/02/2004) - Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2004, Ngày Tình yêu và cũng là ngày lễ kính thánh Cirilô và thánh Mêtôdiô, tông đồ của dân tộc Slavô, nên ÐTC đã nói về vai trò của Kitô giáo tại Âu Châu, trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 15 tháng 2 năm 2004.  ÐTC đã nói như sau:

Hôm thứ Bảy 14 tháng 2 năm 2004, chúng ta đã cử hành lễ kính hai thánh Cirilô và Mêtôdiô, tông đồ của dân tộc Slavô vừa đồng thời là thánh quan thầy của Âu Châu cùng với thánh Biển Ðức, đan viện phụ. Qua công việc rao giảng Phúc âm tại vùng Trung và Ðông của Ðại Lục Âu Châu, các ngài đã đóng góp một cách quyết định, ngõ hầu một âu châu kitô có thể thở bằng hai buồng phổi Ðông và Tây Âu. Thật vậy, cũng như không thể nghĩ đến một nền văn minh âu châu mà không có công việc và phần gia tài của thánh Biển Ðức, thì cũng vậy, người ta không thể bỏ qua cộng việc rao giảng phúc âm và công tác xã hội của hai thánh anh em thành Salônica.

Trong những tháng qua, được đưa vào trong tiến trình hòa nhập chính trị của đại lục âu châu, vài quốc gia đông âu nơi mà hai thánh Cirilô và Mêtôdiô đã hoạt động. Ðó là những quốc gia đang mang lấy một sự phong phú đặc biệt trên bình diện văn hóa và thiêng liêng: trong những quốc gia nầy kitô giáo đã thể hiện một sức mạnh đặc biệt để hiệp nhất trong sự tôn trọng những đặc tính cá biệt.

Phương pháp rao giảng Phúc âm của thánh Cirilô và thánh Mêtodiô là hết sức đặc biệt nêu gương. Ðược thúc đẩy bởi lý tưởng hiệp nhất trong Chúa Kitô những tín hữu mới, các ngài đã  thích nghi các bản văn phụng vụ với ngôn ngữ  Slavô và thích nghi bộ luật hylạp-roma với những phong tục của những dân tộc mới (x. TÐ "Tông đồ của dân tộc Slavô, số 12-13).

Cuộc gặp gỡ giữa Phúc âm và các nền văn hóa đã làm cho Âu Châu trở nên như một "phòng thí nghiệm" trong đó, qua các thế kỷ, được cũng cố những giá trị có ý nghĩa và bền vững. Chúng ta hãy cầu nguyện, ngõ hầu, cả vào thời đại chúng ta, sứ điệp phổ quát mà Chúa Kitô đã trao cho Giáo Hội, được trở thành ánh sáng sự thật và nguồn mạch công bằng và hòa bình cho các dân tộc tại Ðại Lục Âu Châu và trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện xin ơn nầy nhờ qua lời bầu cử của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria và của các Vị Thánh Nam Nữ được tôn kính như là những Thánh Quan Thầy của Âu Châu."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page