ÐTC Gioan Phaolô II

Ca Ngợi Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi

là nhà ngoại giao và là vị mục tử

được Ðức Tin nuôi dưỡng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Ca Ngợi Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi là nhà ngoại giao và là vị mục tử được Ðức Tin nuôi dưỡng.

Tin Vatican (VIS 13/02/2004) - Lúc 11 giờ trưa thứ Sáu, 13 tháng 2 năm 2004, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC đã chủ sự Thánh Lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi, qua đời tại Roma hôm thứ Hai mùng 9 tháng 2 năm 2004, hưởng thọ 93 tuổi. Tuy nhiên, Thánh Lễ là do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ tế.

Trong bài giảng do ÐTC phụ trách, Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi đã được ÐTC ca ngợi như là một nhà ngoại giao và là một mục tử được Ðức Tin nuôi dưỡng. Nhắc đến khẩu hiệu giám mục của Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi, -- Omnia in Cristo -- Tất cả mọi sự trong Chúa Kitô --, ÐTC nhận định rằng chính đức tin Kitô đã linh động tác vụ linh mục dài lâu và phong phú hoa trái của Ðức cố Hồng Y. ÐTC nói: "Trong những giới hạn của sự yếu đuối con người, chúng ta có thể nói rằng thái độ trọn vẹn hướng về Chúa Kitô nơi Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi đã nâng đỡ công việc không mệt mõi của ngài để phục vụ Tòa Thánh trong ngành ngoại giao tại nhiều quốc gia Mỹ Châu và Âu Châu, và sau đó tại giáo triều Roma, như là vị Chủ Tịch đầu tiên của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, và như là Chủ Tịch của Ủy Ban Thường Trực về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế... Ðặc biệt  ÐTC đã nhắc lại rằng: "Trong những giây phút bi thãm của thời Thế Chiến lần thứ II, Ðức  cố Hồng Y Opilio Rossi, --- lúc đó còn là linh mục phục vụ tại Cơ Quan Ðại Diện Tòa Thánh ở Thủ Ðô Berlin, --- đã cho đi tất cả những gì mình có để trợ giúp cho những anh chị em đang đau khổ. Ngài mang đến cho họ sự can đảm và gìn giữ sống động nơi họ Ðức Tin và Niềm Hy Vọng Kitô... Trong  suốt cuộc đời ngài, Ðức Cố Hồng Y Opilio Rossi đã cố gắng thông truyền kinh nghiệm "sống tình nhân loại và tình liên đới với những kẻ cô thế nhất"  cho những thế hệ đến sau. Ðức cố Hồng Y Opilio Rossi xác tín rằng thế hệ trẻ phải rút ra bài học quan trọng từ lịch sử của thế kỷ XX, rằng sự thù hận, sự khinh thị kẻ khác, bạo lực, tinh thần quốc gia quá khích, tất cả những điều nầy chỉ mang đến nước mắt và máu mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page