Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 22 tháng 2 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 22 tháng 2 năm 2004.

Tin Vatican (Vat. 22/02/2004) - Lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật 22 tháng 2 năm 2004, Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên, chúa nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên trước Mùa Chay, và cũng đúng ngày lễ kính Tòa Thánh Phêrô, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC  đã nhắc lại ý nghĩa của ngày Lễ Kính Tòa Thánh Phêrô; và vì thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2004, là thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu mùa chay, nên ÐTC cũng nhắc các tín hữu về tinh thần tu đức mùa chay, mùa dấn thân canh tân đời sống theo Tin Mừng. Ðây kính mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn bài huấn đức của ÐTC trước khi xướng kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật 22/02/2004. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, ngày 22 tháng 2 (năm 2004), phụng vụ mừng lễ kính Tòa Thánh Phêrô; lễ nầy làm nổi bật thừa tác vụ đặc biệt, được Chúa trao phó cho Vị Thủ Lãnh các Tông Ðồ, thừa tác vụ cũng cố và hướng dẫn Giáo Hội trong sự hiệp nhất Ðức Tin. Thừa tác vụ Phêrô hệ tại nơi việc phục vụ đặc biệt mà vị giám mục Roma được gọi thi hành cho toàn thể dân kitô. Ðây là sứ mạng cần thiết, một sứ mạng không dựa trên những ưu thế nhân loại, nhưng trên chính Chúa Kitô như là viên đá tảng của cộng đoàn giáo hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu giáo hội, trong những nền văn hóa khác nhau, trong những ngôn ngữ và những truyền thống khác nhau, được đồng tâm hiệp nhất trong Ðức Tin và trong việc tuyên xưng những chân lý đức tin và những sự thật luân lý do các thánh tông đồ truyền lại.

Anh chị em rất thân mến, để ý thức về Giáo Hội như là mầu nhiệm của sự hiệp nhất, chúng ta cần nhìn vào Chúa Kitô. Và Mùa Chay, mà chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ tư tới với nghi thức khắc khổ và đầy ý nghĩa của việc xức tro, là thời gian ưu tuyển để gia tăng sự dấn thân thực hiện việc trở lại cùng Chúa Kitô. Như thế, con đường Mùa Chay sẽ nên dịp thuận tiện để thành thật xét mình theo sự thật, để thiết lập lại trật tự trong đời sống bản thân và trong những tương quan với kẻ khác và với Thiên Chúa. "Anh chị em hãy ăn năn trở lại và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15). Ðó là lời mời gọi của phụng vụ cùng đồng hành với chúng ta trong những tuần lễ sắp tới cho đến những cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua.

Trên con đường thiêng liêng thật đòi hỏi nầy, nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, nâng đỡ chúng ta. Xin Mẹ làm cho chúng ta trở nên dễ dạy lắng nghe Lời Chúa, Lời thôi thúc chúng ta thực hiện việc trở lại bản thân và thực hiện sự hòa giải huynh đệ. Nguyện xin Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta đến gặp Chúa Kitô trong Mầu nhiệm Vượt Qua Chết và Sống lại của Người.

 

Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật 22 tháng 2 năm 2004, Chúa Nhật VII mùa Thường Niên, trước khi Mùa Chay bắt đầu, và cũng là ngày lễ kính Tòa thánh Phêrô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page