Phân Khoa Thần Học

của Ðại Học Fribourg bên Thụy Sĩ

tổ chức Tuần Lễ Hội Thảo

về Công Việc Tái Rao Giảng Phúc Âm

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phân Khoa Thần Học của Ðại Học Fribourg bên Thụy Sĩ tổ chức Tuần Lễ Hội Thảo về Công Việc Tái Rao Giảng Phúc Âm.

Tin Fribourg, Thụy Sĩ (Apic 27/02/2004) - Trong những ngày từ 19 đến 23 tháng 04 năm 2004, Phân Khoa Thần Học của Ðại Học Fribourg, bên Thụy  Sĩ, sẽ tổ chức một Tuần Lễ Hội Thảo về công cuộc tái rao giảng Phúc Âm. Trong  số những vị được mời thuyết trình trong Tuần lễ Hội Thảo, người ta lưu ý đến ba nhân vật nổi tiếng sau đây: Linh Mục Raniero Cantalamessa, nhà Thuyết Giảng của Phủ Giáo Hoàng, giáo sư Joseph Marie Verlinde, giáo sư phân khoa triết tại Ðại Học Công Giáo Lyon, và Ðức Cha Henri Brincard, giám mục tại PUY-en- Velay, bên Pháp.

Linh mục Raniero Cantalamessa, sẽ thuyết trình về đề tài:" Cầu nguyện và sự thánh thiện, nguồn mạch của việc tái rao giảng phúc âm" vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Sáu 23 tháng 04 năm 2004, tại Ðại Thính Ðường của Ðại Học.

Giáo Sư Joseph Marie Verlinde sẽ thuyết trình về đề tài "Giáo Hội đối diện với phong trào Thời Ðại Mới", lúc 11 giờ trưa ngày 23 tháng 04 năm 2004.

Ðức Cha Henri Brincard, giám mục giáo phận Puy-en-Velay, bên Pháp, sẽ thuyết trình vào ngày thứ Năm 22 tháng 04 năm 2004, về hai đề tài; trước hết về: "Vai trò của Giám Mục  trong việc cổ võ công cuộc rao giảng Phúc Âm", và đề tài: "Những tiêu chuẩn giúp phân biệt những sáng kiến mới rao giảng phúc âm."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page