Trang Ðiện Tử của Vatican nhận được

22 triệu lần viếng thăm trong năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trang Ðiện Tử của Vatican nhận được 22 triệu lần viếng thăm trong năm 2003.

Tin Vatican (Apic 1/02/2004) - Trang Ðiện Tử ( WEBpage), --- với ký hiệu rất dễ nhớ là www.vatican.va, --- đã trở thành  phương tiện hữu hiệu để được thông tin về Ðức Giáo Hoàng, về Tòa Thánh. Theo thống kê của Phòng bào chí Tòa Thánh, thì trong năm 2003 vừa qua, Trang WEB nầy đã nhận tổng cộng 22 triệu lần viếng thăm, bình quân mỗi ngày nhận khoảng 66 ngàn lần viếng thăm.

Cũng theo  con số thống kê, thì tháng Ba năm2003 là tháng có cao điểm nhiều lần viếng thăm nhất, tổng cộng lên đến 3,600,000 lần. Hằng ngày, thì khoảng từ 7 giờ chiều đến 10 giờ tối, là có nhiều lần viếng thăm nhất. Nếu tính theo xuất xứ của những lần viếng thăm, thì đứng đầu là Hoa Kỳ, rồi đến Italia, Ðức, Anh ,Canada, Tây Ban Nha, Brazil và Pháp.

Trong khi đó, bản tin tức hằng ngày của Tòa Thánh, được gọi tắt là VIS, đã có 16,000 đăng ký mua, trong số nầy 55% chọn bản tin ấn bản tiếng Anh, 30% chọn ấn bản tiếng Tây Ban Nha, phần còn lại chọn ấn bản Tiếng Ý hay tiếng Pháp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page